Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

45 t - 65 t

Servicevikt

5 050 kg

Krosskraft, käftspets

155 t

Oljeflöde

350 l/min - 450 l/min

Arbetstryck

350 bar

Stängningscykel

3,2 Seconds

Öppningscykel

3,7 Seconds
Rotationsenhet
Dimensioner
Version med stålklippningskäftar


  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. SS-EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna