Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Safety on the benches

23 maj 2016

I Chile fortsätter Codelco att implementera nya initiativ i alla gruvor för att öka säkerheten för de anställda och förbättra riskkontrollen vid utvinningen av fyndigheterna. Ett annat exempel är Radomiro Tomic-gruvan som inför fjärrstyrningsteknik som kan revolutionera verksamheten.
Skydd av gruvarbetarna från riskerna i farliga miljöer är en växande global trend och Codelcos Radomiro Tomic-gruva är en föregångare. I en kontinuerlig strävan att göra livet säkrare för gruvarbetarna i detta koppardagbrott har RT, som gruvan kallas, investerat i fjärrstyrd pallborrningsutrustning.
Gruvan köpte nyligen en maskinpark bestående av fem Atlas Copco SmartROC D65-borraggregat tillsammans med en BenchREMOTE-enhet, och är därmed först i Latinamerika med att introducera fjärrstyrd pallsprängning. Beslutet ses som en milstolpe för både RT och Codelco, och bekräftar koncernens strategi att skapa säkrare och produktivare processer genom användning av ny teknik.
Radomiro Tomic ligger 3 000 m över havet i Atacama-öknen, ungefär 250 km nordöst om Antofagasta och 40 km norr om Calama, och producerar cirka 330 000 ton kopparkatoder per år.
Med nya borriggar på plats, kompletterat med BenchREMOTE, utvärderar gruvan nu om systemet helt kan ersätta den traditionella pallsprängningen. Claudia Domínguez, chef för arbetssäkerhet och hälsa vid RT, lyfter fram att gruvan har arbetat hårt under de senaste åren för att förbättra säkerhetstänket.
The BenchREMOTE operator station in Chile
”Vi inskärper i våra anställda vikten av att de ska fatta rätt beslut och stoppa aktiviteten om de stöter på risker som ligger utanför vår kontroll såsom plötsliga stenfall”, säger hon. ”I det här avseendet hjälper BenchREMOTE oss att ta bort de sista hindren för att förebygga olyckor eftersom den helt eliminerar risken.

"There have been a number of serious accidents in Chile so this technology from Atlas Copco is most welcome. As it will improve our working conditions it will be highly appreciated by those who do the work."

Claudia Domínguez ,Manager, Occupationa-l Safety and Health at RT
Gruvchefen Raúl Galán håller med och tillägger att byte från konventionell pallborrning till fjärrstyrning med SmartROC D65 passar in i deras strategi. ”Vi har en plan som vilar på fyra pelare – säkerhet, innovation, prestanda och utmärkt verksamhet”, förklarar han. ”Tekniken passar perfekt eftersom det är ett datoriserat, mycket produktivt system som även omfattar en hög skyddsnivå för våra operatörer. Det ger trygghet.”
Dessutom säger han att införandet av fjärrstyrd borrning ligger i tiden. ”Gruvindustrin har förändrats. Vi går igenom en ny cykel av lägre kopparpriser, vilket innebär att vi måste anpassa oss snabbt för att möta utmaningarna och behålla konkurrenskraften. ”Denna utrustning hjälper oss att göra det. Den är mer kostnadseffektiv och kan fjärrstyra upp till tre borraggregat samtidigt, vilket innebär att vi dessutom får högre produktivitet.”

Tester pågår

Gruvan håller just nu på att testa och utvärdera systemet, men ledningen är säker på att det kommer att leva upp till förväntningarna. Om allt går bra kan de nya borraggregaten även användas i helautomatiskt läge mellan skift och under måltidsraster, vilket ytterligare höjer produktiviteten. Gruvan strävar även efter högre tillgänglighet jämfört med den tidigare maskinparken, som omfattade Atlas Copco ROC L8.
Danilo Díaz, chefsingenjör vid gruvledningen på Radomiro Tomic, säger: ”I jämförelse med våra ROC L8 förväntar vi oss att se färre incidenter samt längre livslängd och bättre prestanda för utrustning, komponenter och delar. Vi förväntar oss även ökad tillgänglighet, lägre årliga underhållskostnader samt löpande support och utbildning för våra operatörer och vår underhållspersonal.”
Gruvan förväntar sig att operatörerna tar till sig den nya tekniken och snabbt vänjer sig vid att arbeta i BenchREMOTE-fordonet på avstånd från pallarnas borrplan. Riggarna kommer att arbeta i olika avsnitt i gropen. Operatörerna kommer att arbeta parvis och Díaz säger att han vill att så många operatörer som möjligt turas om för att få bredast möjliga feedback på drift- och underhållsfrågor.


Läs hela berättelsen online under Gruv- och anläggningsteknik.


Epiroc drevs under namnet ”Atlas Copco” till den 1 januari 2018.  

BenchREMOTE 2016 Gruvindustri Internationell SmartROC D65 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser