Increased Safety with BenchREMOTE in Savage River Mine

25 maj 2015

Savage River-gruvan har tagit säkerhetstänkandet ett steg framåt genom att installera en mobil fjärrkontrollstation för borraggregat.

BenchREMOTE operator station

After four straight years with no lost time injuries, the Savage River iron ore mine on the west coast of Tasmania is justly proud of its safety record. This open pit operation, owned by Grange Resources, has consistently put safety first in bench drilling and blasting.

Now this operation has been made even safer with the introduction of a mobile, remote control station allowing an operator of an Atlas Copco SmartROC D65 drill rig to control the entire drilling process from a distance.

This Atlas Copco innovation, called BenchREMOTE, replicates the controls in the cabin of the rig. It can be mounted in any mine vehicle or dedicated mobile cabin and can be operated at distances of up to 100 m.

Testa den virtuella förarhytten

Grange Resources beslutade sig för att testa stationen vid Savage River och installerade den i ett fordon av husbilstyp. Från den ”virtuella förarhytten” kunde operatören utföra alla borrningsarbeten med framgång på det fulla avståndet om 100 m från borrmaskinens läge.

Den här förmågan är särskilt viktig då Savage Rivers dagbrott ligger i en region med återkommande kraftiga regnfall som emellanåt hotar pallarnas stabilitet.

Som resultat fungerar gruvans BenchREMOTE-station, som framför allt används när SmartROC D65 behöver borra nära dagbrottets höga vägg, som en extra säkerhetsåtgärd eftersom operatören håller sig på avstånd från området och undviker risken för fallande stenar.

”Vi använder BenchREMOTE-stationen upp till 50 procent av tiden i både de södra och norra dagbrotten”, berättar John Crockett, Grange Resources gruvförman. Han tillägger att riggens HNS (hålnavigeringssystem) eliminerar behovet att markera hålen manuellt.

”Vi har även en fjärrstyrd laddningsenhet så folk kan hålla sig på längre avstånd från den höga väggen”, fortsätter han.

"BenchREMOTE is the ultimate in hazard reduction and completely removes the risk. It’s the way of the future"

John Crockett, Superintendent Grange Resources
Not applicable

From his virtual cabin, the SmartROC D65 operator monitors and controls the rig via a closed circuit WiFi network which is independent of the mine’s communications infrastructure.

In addition, the SmartROC D65 rig’s functions of auto-collar, auto-position, auto-drill and rod changing ensure accurate and productive drilling while following the drill pattern which is loaded via USB.

“It’s awesome!” says Ben Whish-Wilson, the rig’s operator. “It’s got a good camera so you can see everything that’s going on and it’s real-time and responsive. Basically, I have the same level of control (as in the rig). I especially like the auto-pos button which straightens the feed and the autodrill’s good, too.

” With today’s lower iron ore prices, maintaining access to high grade ore, mine development and focusing on costs are top priorities at Savage River. Against this background, the addition of a BenchREMOTE station is more than just a way to increase safety. It allows the mine to access ore which otherwise would have required the gradient of the high wall to be reduced and a lot more waste rock to be blasted.

BenchREMOTE operator station

Ytterligare utveckling

Fjärrstationen används för närvarande tillsammans med ett borraggregat, men kan installeras så att en ensam operatör kan styra flera riggar parallellt för potentiellt högre produktivitet.

John Stanton, filialchef för Atlas Copco på Tasmanien, berättar att hans team i Burnie tillhandahåller nödvändig backup till gruvan i fråga om riggunderhåll, reservdelar, serviceutbyte och utbildningsstöd. Han tillägger att gruvans SmartROC D65 snart kommer att utrustas med Rig Remote Access som låter data överföras och tas emot via Grange Resources eget lokala nätverk (LAN).

Ett smart drag

När pallstabiliteten i dagbrott är tveksam är den smarta lösningen att flytta borraggregatets operatörer ur farozonen. Atlas Copcos SmartROC-fjärrkontrollstation BenchREMOTE möjliggör detta för ökad säkerhet. Med den mobila replikeringen av riggens förarhytt kan operatörerna utföra alla borrningsuppgifter på upp till 100 m avstånd från hålet. Kontrollkonsolen är identisk med den i riggen och skärmen ger samma översikt över hålet. Eftersom den ”virtuella hytten” kan monteras på ett släp är den dessutom enkel att bogsera och installera på den lämpligaste platsen. BenchREMOTE arbetar via ett slutet Wi-Fi-nätverk som är oberoende av gruvans LAN-nätverk. I framtiden kommer det även att gå att styra upp till tre riggar från en enda station.


Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.


Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Gruvindustri BenchREMOTE Kundberättelse SmartROC D65 Internationell 2015

Relaterade berättelser