Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Ökad säkerhet med BenchREMOTE i Savage River-gruvan

25 maj 2015

Savage River-gruvan har tagit säkerhetstänkandet ett steg framåt genom att installera en mobil fjärrkontrollstation för borriggar.
Efter fyra år i följd utan förlorad arbetstid på grund av skador är järnmalmsgruvan Savage River på Tasmaniens västkust stolta över sin säkerhet. Detta dagbrott, som ägs av Grange Resources, har konsekvent prioriterat säkerheten vid pallborrning och sprängning.

Nu har verksamheten blivit ännu säkrare genom lanseringen av en mobil fjärrkontrollstation som låter operatören av ett Atlas Copco SmartROC D65-borraggregat styra hela borrningsprocessen på avstånd.

Denna innovation från Atlas Copco, som kallas BenchREMOTE, replikerar reglagen i riggens förarhytt. Den kan monteras i valfritt gruvfordon eller i en särskild mobil förarhytt och användas på upp till 100 m avstånd.

Testa den virtuella förarhytten

Grange Resources beslutade sig för att testa stationen vid Savage River och installerade den i ett fordon av husbilstyp. Från den ”virtuella förarhytten” kunde operatören utföra alla borrningsarbeten med framgång på ett avstånd av 100 m från borrmaskinens läge.

Den här förmågan är särskilt viktig då Savage Rivers dagbrott ligger i en region med återkommande kraftiga regnfall som emellanåt hotar pallarnas stabilitet.

Som resultat fungerar gruvans BenchREMOTE-station, som framför allt används när SmartROC D65 behöver borra nära dagbrottets höga vägg, som en extra säkerhetsåtgärd eftersom operatören håller sig på avstånd från området och undviker risken för fallande stenar.

”Vi använder BenchREMOTE-stationen upp till 50 procent av tiden i både de södra och norra dagbrotten”, berättar John Crockett, Grange Resources gruvförman. Han tillägger att riggens HNS (hålnavigeringssystem) eliminerar behovet att markera hålen manuellt.

”Vi har även en fjärrstyrd laddningsenhet så folk kan hålla sig på längre avstånd från den höga väggen”, fortsätter han.

"BenchREMOTE är det ultimata inom riskreducering och eliminerar riskerna fullständigt. Detta är framtidens teknik."

John Crockett, Superintendent Grange Resources
Från sin virtuella hytt övervakar och styr SmartROC D65-operatören riggen via ett slutet Wi-Fi-nätverk som är fristående från gruvans kommunikationsinfrastruktur.

SmartROC D65-riggens funktioner för automatiskt påhugg, automatiskt läge, automatisk borr samt rörbyte säkerställer dessutom en exakt och produktiv borrning och följer borrplanen som laddas via USB.

”Det är fantastiskt!” berättar Ben Whish-Wilson, riggens operatör. ”Den har en bra kamera som visar allt som pågår, i realtid och på ett följsamt sätt. I princip har jag samma kontrollnivå (som i riggen). Jag gillar särskilt den automatiska lägesknappen som riktar mataren, och den automatiska borren är också bra.”

Med dagens låga järnmalmspriser är Savage Rivers högsta prioritet att upprätthålla försörjningen av högkvalitativ malm, utveckla gruvan och fokusera på kostnaderna. I ljuset av detta ger tillskottet av en BenchREMOTE-station något mer än ökad säkerhet. Det möjliggör åtkomst till malm som annars kräver reducering av den höga väggens lutning och mycket mer sprängd sten.
BenchREMOTE operator station

Ytterligare utveckling

Fjärrstationen används för närvarande tillsammans med en borrigg, men kan installeras så att en ensam operatör kan styra flera riggar parallellt för potentiellt högre produktivitet.

John Stanton, filialchef för Atlas Copco på Tasmanien, berättar att hans team i Burnie tillhandahåller nödvändig backup till gruvan i fråga om riggunderhåll, reservdelar, serviceutbyte och utbildningsstöd. Han tillägger att gruvans SmartROC D65 snart kommer att utrustas med Rig Remote Access som gör att data kan överföras och tas emot via Grange Resources eget lokala nätverk (LAN).

Ett smart drag

När pallstabiliteten i dagbrott är tveksam är den smarta lösningen att flytta borraggregatets operatörer ur farozonen. Atlas Copcos SmartROC-fjärrkontrollstation BenchREMOTE möjliggör detta för ökad säkerhet. Med den mobila replikeringen av riggens förarhytt kan operatörerna utföra alla borrningsuppgifter på upp till 100 m avstånd från hålet. Kontrollkonsolen är identisk med den i riggen och skärmen ger samma översikt över hålet. Eftersom den ”virtuella hytten” kan monteras på ett släp är den dessutom enkel att bogsera och installera på den lämpligaste platsen. BenchREMOTE arbetar via ett slutet Wi-Fi-nätverk som är oberoende av gruvans LAN-nätverk. I framtiden kommer det även att gå att styra upp till tre riggar från en enda station.


Epiroc drevs fram till 1 januari 2018 under varumärket ”Atlas Copco”.

2015 BenchREMOTE Gruvindustri Internationell SmartROC D65 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser