Minetruck MT42 Battery

Loading...

En överlägsen gruvtruck för arbete under jord

Minetruck MT42 Battery är en 100 % fossilfri gruvtruck, baserad på den välbeprövade Minetruck MT42, för både gruvbrytning och anläggningsarbete. Den här stora elektriska trucken är lika lämplig för konstruktionsarbete som för produktionstransport. Med eldriften överträffar Minetruck MT42 Battery dieseldrivna motsvarigheter, särskilt i lutningar.

Överlägsen kraft med noll utsläpp

Minetruck MT42 Battery är imponerande snabb i lutningar vilket ger snabbare tömningscykler och ökar din totala produktivitet. Resultatet är oöverträffade prestanda utan utsläpp vid gruvdrift och anläggningsarbeten. Med andra ord får den här elektriska trucken jobbet gjort utan dieselångor. 

Hämta