Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epiroc batteries, Scooptram, side view. Image with symbols should be used for Batteries as a Service. Without symbols is for Epiroc batteries.

Energi du kan lita på

Vårt batteri är utformat i moduler och med säkerhet i åtanke, vilket säkerställer att varje enskild del av batteriet kan övervakas och kontrolleras separat. Detta möjliggör skräddarsydda inställningar och enkelt underhåll. Den slitstarka och robusta konstruktionen gör batteriet perfekt för alla arbeten, såväl under som över jord.

 

Genom att använda teknik som i början var avsedd för vägindustrin kan vi garantera optimala prestanda. Vi är stolta över att kunna erbjuda världens första batteri avsett för gruvindustrin med certifieringar och överensstämmelse med CE-certifiering, lågspänningsdirektivet, direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och direktivet för radioutrustning.

Subpack