Produktbeskrivning

Vårt batteri är utformat i moduler och med säkerhet i åtanke, vilket säkerställer att varje enskild del av batteriet kan övervakas och kontrolleras separat. Detta möjliggör skräddarsydda installationer och enkelt underhåll. Den robusta konstruktionen gör batteriet lämpligt för all typ av drift, under jord eller på markplan.

 

Genom att använda teknik som i början var avsedd för vägindustrin kan vi garantera optimala prestanda. Vi är stolta över att kunna erbjuda världens första batteri avsett för gruvindustrin med certifieringar och överensstämmelse med CE-certifiering, lågspänningsdirektivet, direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och direktivet för radioutrustning.

Epiroc battery transparent background