Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Lättare att andas under jord

Ett nytt elfordon är en frisk fläkt för arbetare vid Atacocha-gruvan i centrala Peru.
Atacocha-gruvan ligger inbäddad i hjärtat av Anderna och sänker sig ned genom jorden i jakten på ådror rika på zink, bly och silver. Det är åttio år sedan den första tunneln grävdes ut, och gruvan sträcker sig nu mer än en kilometer ned i berget.
March 28, 2019. Installations of the Atacocha mine, operated by the company Nexa, where the Scooptram ST7 Battery of Epiroc is used in underground mining works. Photo: Juan Carlos Recabal / Mining and Construction / Epiroc
Precis som ledningen förberedde sig för att bygga en ny kommunikationstunnel för att förbättra åtkomsten till gruvans produktionsnivåer presenterade Epiroc Nexa Scooptram ST7 Battery, en batteridriven lastare.

Arbetarna var tidigare tvungna att klättra upp till över 4 000 meter för att nå huvudingången och sedan köra nedför den sju kilometer långa rampen för att nå sina arbetsplatser, en resa som kunde ta upp till en timme.
Den nya tunneln, 700 meter lägre ned minskade restiden till bara trettio minuter.
Att gräva tunneln på 2,2 kilometer med endast ett tillträdespunkt var en stor utmaning när det kom till luftkvaliteten.

De kraftfulla maskiner som används för att borra, lyfta och transportera ut sten ur gruvan frigör en giftig blandning av kolmonoxid, kväveoxid och fint damm som kan ha en negativ effekt på arbetarnas hälsa.
Nexa customer story
”Dieselmotorn är ganska smutsig, och mängden rök den genererar hindrar oss ibland från att arbeta”, säger Yordan Rojas, en veteran med sina fjorton år i Atacocha.

I de flesta gruvor säkerställer ett enormt ventilationssystem ett kontinuerligt luftflöde som sprider den smutsiga luften. Men i slutna tunnlar kan föroreningarna snabbt ansamlas och utsätta personalen för hälsorisker.

Under sådana förhållanden arbetar föraren i hermetiskt förslutna hytter, medan andra arbetare måste vänta i minst trettio minuter för att gaserna ska spridas innan de kan komma in i arbetsområdet på ett säkert sätt.
Batteridrivna elektriska motorer ger däremot inga utsläpp. De skapar därför inte samma utmaningar som deras dieseldrivna motsvarigheter när det gäller arbete under slutna förhållanden.
Tidpunkten för Epirocs erbjudande kunde därför inte ha varit mer läglig.
”Det var den perfekta lösningen för de behov vi hade vid det tillfället”, minns Ludwing Esteban, underhållschefen i Atacocha.
Nexa customer story
Sedan det anlände till anläggningen i januari 2018 har det elektriska fordonet varit en stor succé hos ledningen, men också hos förarna, som slåss om att få köra det.

”Jag har aldrig sett en maskin som den här – inga föroreningar, inga gaser”, säger Rojas. ”Det är bekvämare för föraren och alla andra i gruvan.”

Scooptram ST7 Battery har också visat sig vara en stark konkurrent till sin dieseldrivna motsvarighet, då den med lätthet lyfter tonvis med sten. En längre bom gör att den kan lasta transporttruckar utan att behöva använda någon lastplattform.

Det finns andra fördelar med att använda elfordon.
Till skillnad från en förbränningsmotor hörs den elektriska motorn knappt när den kör genom gruvans leriga tunnlar, vilket minskar påfrestningen på gruvarnas trumhinnor.

Den genererar inte heller stora mängder värme, vilket är en fördel när temperaturen under jord kan nå en klibbig temperatur på 30 °C.

Den enda nackdelen har varit att Scooptram ST7 Batterys stora batteri, till skillnad från diesel, inte räcker ett helt 12-timmarsskift, utan måste bytas efter fyra till fem timmars användning.

Men det är förvånansvärt enkelt att byta batteri. Efter utbildning från Epirocs tekniker på plats kan Rojas och hans kollegor nu byta batteri på omkring 15 minuter. Och inga bränslen och smörjmedel innebär lägre och färre tankbilar som färdas i gruvans farliga gångar.

Scooptram ST Battery laddas från Nextas egen vattenkraftsanläggning och bidrar också till att minska företagets koldioxidutsläpp.

Med så många tydliga fördelar är det inte konstigt att många inom gruvindustrin världen över är mycket angelägna om att elektrifiera sin gruvmaskinpark så snart som möjligt.

Esteban förklarar att Nexa vill byta alla maskiner i parken mot elektriska maskiner inom fem år.

Internationell Elektriska lastare Underjordiskt bergsschakt 2019 Kundberättelse