Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Elektrifiering av gruvdrift

Elfordonsrevolutionen kommer till gruvindustrin – renare maskiner minskar inte bara branschens koldioxidutsläpp, utan innebär även att arbetarna kan andas lättare.

I en underjordisk gruva genererar de tunga maskiner som krävs för att bryta, lasta och transportera sten buller, värme och ångor som kan förvärra redan obekväma arbetsförhållanden.

 

Nexa Resources testar nästa generations gruvutrustning i Atacocha-gruvan i Peru, vilket kan visa vägen för branschens framtid. Gruvföretaget har testat Epirocs Scooptram ST7 Battery sedan januari 2018. Det är en elektrisk version av deras smalmalmslastmaskin. Det hörs inget vrål från fordonet när det tar sig fram genom gruvans leriga tunnlar, endast ett tyst morrande. Men framför allt finns inga utsläpp och endast väldigt lite värme.

"Jag har aldrig sett en maskin som den här, utan föroreningar eller gaser. Det är bekvämare för operatören och alla andra i närheten."

Operator Yordan Rojas
Scooptram Nexa Peru
Dieselmotorer kan avge stora mängder kolmonoxid och andra föroreningar som kan skada arbetarnas hälsa. ”Dieselmotorn är ganska smutsig, och mängden rök som bildas hindrar oss ibland från att arbeta", förklarar en fjortonårig veteran vid Atacocha.

”En ren maskin förbättrar också produktiviteten”, tillägger gruvchefen Rudy Espinoza. ”Med dieselversionen av Scooptram måste vi vänta i trettio minuter på att gaserna skingras innan vi kan skicka in personal för att utföra nästa uppgift”, förklarar ingenjören. ”Med den här maskinen

kan de gå in direkt.” Och den elektriska motorn verkar lika kraftfull som dieselversionen, noterar

Rojas.

Nackdelen är att batteriet, till skillnad från en dieseltank, inte räcker hela 12-timmarsskiftet. Det har dock visat sig att det är lätt att byta batteri med hjälp av en traverskran, Rojas behöver bara femton minuter på sig för att ta bort och byta ut batteriet.

Det här är första gången ett av Epirocs elfordon tas i drift utanför Kanada och det är det första som körs på hög höjd (Atacocha-gruvan är belägen mer än 4 000

meter över havet). Till skillnad från dieselmotorer förlorar inte elmotorer i kapacitet i Andernas tunna luft.

 

Med tanke på fördelarna vill Nexa elektrifiera hela sin gruvflotta inom fem år. Problemet är att elversioner ännu inte är allmänt tillgängliga när det gäller de flesta fordon som används i dagbrott och gruvdrift under jord.

Underjordiskt bergsschakt Internationell Elektriska lastare 2019 Kundberättelse

Relaterade kundberättelser

Den globala klimatförändringen är en oerhört viktig fråga som kräver en omfattande övergång. För att skapa ett samhälle som är hållbart på lång sikt behöver vi öka andelen förnybar energi – och batterier spelar en viktig roll.