Epirocs mejselfett är ett särskilt framtaget fett som används för att smörja bussningar i hydraulhammare. Det förhindrar kallsvetsning i bussningsområdet.

Standardmejselfett

Vanliga smörjmedel (dvs. sådana som används i grävmaskinslager) är inte anpassade för de höga temperaturer som genereras vid friktionen mellan arbetsverktyg, bussningar och mejselhållare när hydraulhammaren är i drift. Dessa smörjmedel blir flytande och rinner bort. Och utan smörjmedel slits de delar som utsätts för friktionen snabbare.

Mejselfettet är ett mineraloljebaserat fett som innehåller en aluminiumhaltig tvål och smörjmedel i fast form (som grafit och koppar) med utmärkt släppeffekt som klarar driftstemperaturer på -20 ºC till +1 100 ºC och som är lämplig för tillämpningar både vid kall väderlek och vid höga temperaturer. Den höga metallhalten fungerar som ett kullager mellan kontaktytorna vilket minimerar friktionen vid hög temperatur och på så vis minskar slitaget mellan mejsel, mejselhållare och bussningar. Det gör att Epirocs mejselfett minskar driftskostnaden genom att öka livslängden för delarna samtidigt som risken för verktygsbrott minimeras.

Biomejselfett

Epirocs biomejselfett är årets nya produkt för anläggnings- och gruvindustrin. Produkten är godkänd av EU-kommissionen för användning i miljökänsliga projekt. Sammansättningen är baserad på särskilt biologiskt nedbrytbara syntetiska estrar.

Fettet är specialtillverkat för smörjning av bussningar i hydraulhammare för att undvika både slitage och verktygsbrott. Temperaturen inuti en hydraulhammare kan nå upp till 1 100 °C vid extrem belastning. De vanliga smörjfetter som finns på marknaden är lämpliga för användning i vanliga lager men vid hög temperatur omvandlas de till vätska och rinner bort. Utan tillräcklig smörjning ökar slitaget snabbt vilket ger högre driftskostnader.