Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Underground Manager Pro

Programvara för administration av borrningsprocesser i gruv- och tunneldrivningsprojekt. Kraftfullt verktyg för planering, utvärdering och rapportering av driftinformation. Loggfiler och borrplaner kan överföras till och från riggen via USB eller trådlöst nätverk. Förbättrade möjligheter för integrering med andra system tack vare IREDES-formatet.

Kontakt

Överensstämmelse

under gruvdriften

Interaktion

med kontinuerlig förbättring

Tillförlitliga data

och informationshantering

Ett kraftfullt verktyg för planering av gruvdrift och tunneldrivning

Underground Manager 2.0 är den senaste generationen av Epirocs programvara för administration av borrningsprocesser i gruv- och tunneldrivningsprojekt. Det är ett kraftfullt verktyg för planering, utvärdering och rapportering av driftinformation. Loggfiler och borrplaner kan överföras till och från riggen via USB eller trådlöst nätverk. Förbättrade möjligheter för integrering med andra system tack vare IREDES-formatet.

 

I planeringsfasen kan man importera CAD-filer (.dxf) till programvaran för att redigera och skapa en borrplan i ett format som är kompatibelt med borriggens styrsystem. Denna borrplan överförs sedan till riggen antingen via ett USB-minne eller trådlöst via RRA (Rig Remote Access). Tillvalet ABC Total med borrplanshantering gör det också möjligt för operatören att vid behov redigera hålsekvensen direkt på pekskärmen i riggens hytt.

Underground Manager 2.0 – en del av 6th Sense Insight

Data är avgörande i vår moderna värld. Idag genereras massiva datamängder i det dagliga arbetet. Den data som genereras kommer dock endast till nytta om den hämtas, lagras och analyseras i rätt tid.

 

6th Sense Insight är en produktfamilj med lösningar för insamling, överföring, lagring, visualisering och analys av data och omvandling av dessa till användbar information för databaserat beslutsfattande. Läs mer om 6th Sense.

Insamling, utvärdering och rapportering av data

Under borrningen lagras loggfiler med driftdata från riggen i styrsystemet. Dessa loggfiler kan sedan föras tillbaka till datorprogrammet Underground Manager 2.0 via USB eller trådlöst via RRA (Rig Remote Access).

 

I sammanfattningen av data från riggen får användaren information om total borrtid, genomsnittlig borrcykeltid, genomsnittlig draglängd, beräknad tid till slutförande och mycket annat. Denna driftdata är mycket värdefull för optimering och kvalitetskontroll av gruvbrytning och tunneldrivning. De insamlade datauppgifterna kan också exporteras till en rapport, till exempel ett lättöverskådligt PDF-format.