Simba Automation

Simba Automation från Epiroc är en serie funktioner för produktionsborrningsaggregat. De kan installeras separat eller som totallösning, allt beror på vad som passar just din verksamhet och dina utmaningar. Simba Automation kombinerar både interna och fjärrhanterade funktioner för övervakning, borrplanering och automatiserad drift.

Kontakt

Säkerheten och medvetenheten om driften ökar

Arbetsmiljön blir säkrare när operatören kan sitta i ett kontrollrum långt från farliga processer

Högre maskinutnyttjande

Vid driften kan vara igång under raster och skiftbyten ökar maskinernas utnyttjandegrad.

Snabbare och enklare process

Mindre turer till maskinen behövs tack vare de fjärrstyrda funktionerna

Automatisera din produktionsborr

Få ut mesta möjliga av din verksamhet med Simba Automation. Med extra automatiseringsfunktioner förbättras både säkerheten och produktiviteten. Simba Automation från Epiroc är en serie funktioner för produktionsborrningsaggregat. De kan installeras separat eller som totallösning, allt beror på vad som passar just din verksamhet och dina utmaningar. Simba Automation kombinerar både interna och fjärrhanterade funktioner för övervakning, borrplanering och automatiserad drift. ”Våra Simba-borriggar är globalt kända som de bästa i sin klass, och vi fortsätter att sträva mot ännu smartare och snabbare lösningar”, säger Guillherme Paiva, Global Product Manager för automation på Epiroc.
Med Simbas telefjärrstyrda E-förflyttning kan maskinen flyttas till nästa borring utan att starta dieselmotorn, navigera och borra, allt från kontrollrummet med hjälp av samma styrspakar som i hytten. Den hårdvara som möjliggör telefjärrstyrd E-förflyttning består av kameror framtill och baktill på maskinen och navigeringslasrarna. Maskinen är även utrustad med rörelsesensorer. Om människor kommer in i borrområdet aktiveras sensorerna och maskinen stannar.
Loading...

Fallstudie: Säkerhet och effektivitet på nya nivåer

Simba Automation vid FosAgro Group – Ryssland

Loading...

Simba Automation

Se paketet med alternativ som en verktygslåda. Olika verktyg löser olika problem. Vilket problem kan vi lösa åt dig? Läs mer om automationsalternativen i den tekniska specifikationen.

Hämta

Fallstudie: Nytt är guld värt

Loading...