Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Zinkgruvan Minings stora steg framåt – fjärrstyrning via ett dedikerat nätverk

20 januari 2022

En säkrare och bättre arbetsmiljö och betydligt fler borrningstimmar. För Zinkgruvan Mining finns det många fördelar med att borra via Simba Teleremote. Företaget har nu kopplat upp en av sina riggar via ett dedikerat LTE-nätverk.

”Burkland, Nygruvan, Dalby och nu ska vi ner till Cecilia ...”

 

Mattias Dömstedt rabblar upp gruvans olika delar medan han vant kör bilen genom de långa tunnlarna. Han är produktionsteknisk samordnare för Zinkgruvan Minings projekt att börja borra via fjärrstyrning via ett dedikerat 4G-nätverk, och vi är på väg ner till den nivå där Epiroc Simba E7-riggen är i drift, ungefär 350 meter under jord.

 

Mattias stannar bilen och vi stiger ur. I slutet av gruvgången borrar Simba med full kapacitet, men hytten den är tom.

 

”Just nu befinner vi oss i det område som utgör projektets första etapp. Nätverkets andra etapp är i stort sett färdigställd och vi har redan påbörjat arbetet med den tredje etappen”, säger projektledare Håkan Mann.

 

Han är märkbart entusiastisk.

”Hittills har det nästan gått för bra för att vara sant.” 

Säkert och effektivt

Jocke Lindblad, operatör vid Zinkgruvan Mining

Det var tidigt under våren 2021 som Zinkgruvan Mining, i samarbete med sina leverantörer Epiroc och IT- och teleoperatören Telia, först kopplade upp sin Simba E7-rigg mot ett LTE-nätverk (Long Term Evolution). Sedan dess har den fjärrstyrda produktionen gått med en väldig fart i de områden där LTE-nätverket har tagits i drift, även om borrningen som sker över nätverket fortfarande anses vara ett test och inte mäts mot några specifika mål.

 

”Hittills har vi borrat sju pallar med fjärrstyrning. Det går väldigt smidigt, och så fort vi hittar något som inte fungerar kan jag ringa Epirocs serviceingenjör som har varit med från början”, säger operatören Jocke Lindblad.

 

Han övervakar riggen från ett tyst kontor ovan jord, bredvid ett fönster där dagsljuset flödar in och med kollegor som då och då sticker in huvudet genom dörren för att byta några ord.

 

”Jag gillar att vara nere i gruvan också, men det är definitivt säkrare och bättre för kroppen att sitta här. Det är skönt att kunna ta en kaffepaus eller få lite frisk luft när jag känner för det”, säger han.

 

Det faktum att operatörerna inte behöver köra ner i gruvan, förutom när det uppstår svårigheter eller när något behöver servas, innebär att de kan borra i genomsnitt fyra timmar mer per dag.

 

Rent tekniskt kan Jocke Lindblad manövrera riggen från ett kontor på exakt samma sätt som han skulle göra nere i gruvan. Skärmarna och spakarna ser likadana ut här som på riggen.

 

”Den enda skillnaden är att jag inte kan höra borren. Men man måste hålla ett vakande öga på mätvärdena på bildskärmen”, säger Jocke. 

"Det ger oss bättre kontroll över vår produktion och minskar våra kostnader. Det känns väldigt bra. Men den största vinsten gäller säkerheten, eftersom våra medarbetare tillbringar mindre tid i gruvan."

Craig Griffiths ,Gruvchef hos Zinkgruvan Mining

LTE är framtiden

Att bygga ett dedikerat LTE-nätverk har varit en utmaning. Det är mycket svårare att få ihop en design i en gruva än ovan jord. Valet var dock enkelt.

 

”Vi tittade på att köra automatisering via Wi-Fi, men eftersom vi vill att nätverket ska fungera i minst tio år till, varför inte investera i ett system som kan hantera framtidens krav?” säger Craig Griffiths, gruvchef hos Zinkgruvan Mining.

 

Han är övertygad om att investeringen har gett gruvan en bra position under många år framöver.

”Det ger oss bättre kontroll över vår produktion och minskar våra kostnader. Det känns väldigt bra. Men den största vinsten gäller säkerheten, eftersom våra medarbetare tillbringar mindre tid i gruvan.”

Ingen att fråga

Håkan Mann, projektledare vid Zinkgruvan Mining

Medan Simba då och då – under Jocke Lindblads övervakning ovan jord – byter position för ett nytt borrhål har Mattias Dömstedt och Håkan Mann tid att förklara hur tekniken fungerar och hur installationsarbetet har fortskridit.

 

”När projektet är avslutat kommer det att finnas ett 70-tal fjärradioenheter, dvs. sändare och mottagare av radiosignaler i LTE-nätverket, installerade i gruvan, vilket ger en räckvidd på cirka 70 kilometer. LTE-nätverket kommer sedan att byggas ut i takt med att gruvan expanderar. Den del av LTE-nätverket som för närvarande är i drift täcker cirka 15 km”, säger Håkan Mann.

 

Vid det laget, förhoppningsvis någon gång under 2022, kommer det att vara möjligt att köra ytterligare en Simba-rigg med hjälp av fjärrstyrning, förutsatt att RCS4 kan användas via LTE. Men Mattias Dömstedt, Håkan Mann och deras kollegor i projektet har redan kommit långt sedan de första testerna, som skulle visa om fjärrstyrning över LTE-nätverket faktiskt fungerade överhuvudtaget.

 

”Vi var i Epirocs verkstad 800 meter ner i gruvan. Vi hade en fjärrstation i rummet bredvid riggen och vi tittade ut för att se om det rörde sig på riggen. Och det gjorde det”, säger Mattias.

 

Håkan ler när han minns vad som hände. Det var ett viktigt test. Ett exempel på vad LTE-nätverket kan uppnå och inspirera till i den fortsatta utvecklingen av fler saker som nätverket kan användas till.

 

”Eftersom vi är först med att bygga något sådant här har vi inte kunnat fråga någon om hjälp. Vi har varit tvungna att lösa alla problem själva längs vägen.”

 

Enligt Håkan ligger nyckeln till framgång i tydliga, korta beslutsvägar och ett lyhört arbetssätt där alla, inklusive partners och leverantörer, tar ansvar och är engagerade.

 

”Det är just detta som är vårt förhållningssätt till det här projektet. Alla inblandade har haft direktkontakt med varandra. Även operatörerna har kunnat prata direkt med dem som bygger nätverket.

 

Det nära samarbetet med Epiroc har varit helt avgörande för projektet.

”Vår utveckling har gått hand i hand med Epirocs. De har vetat om att vi skulle bygga ett LTE-nätverk och då utvecklat sitt fjärrstyrningssystem utefter det”, säger Håkan. 

Nöjda med resultatet

Trots att Zinkgruvan fortfarande är långt ifrån att ro projektet i hamn är både Håkan Mann och Mattias Dömstedt stolta över vad de har åstadkommit. Efter att ha slutfört 6 500 fjärrborrade meter kan de bekräfta att borrningen är mer effektiv än någonsin, samtidigt som operatörerna är nöjda och glada.

 

”Det har varit fantastiskt att jobba med det här projektet. Jag har jobbat med automatisering på olika sätt i fyra år här i gruvan och nu när vi har börjat borra och kan se hur det har utvecklats – det har varit väldigt kul! Att vi får så bra feedback från operatörerna gör det förstås ännu mer spännande”, säger Mattias. 

Fakta Zinkgruvan – Fjärrstyrd borrning över LTE-nätverk ∙ Gruvan har totalt fyra Epiroc Simba-riggar. För närvarande är en av dessa uppkopplad via Simba Teleremote. ∙ Det första testet, som omfattade fjärrstyrning av riggen via LTE-nätverket, utfördes i december 2020 i Epirocs verkstad nere i gruvan. Fjärrstationen installerades i rummet bredvid. ∙ För närvarande sitter operatören på ett kontor ovan jord och övervakar borrningen. I framtiden kan de komma att flytta till ett kontor 800 meter ner i gruvan för att komma närmare riggen. ∙ 6 500 borrmeter har nu borrats. Målet är 10 000, varefter en grundlig utvärdering kommer att göras. ∙ Tack vare fjärrstyrning tjänar Zinkgruvan Mining i genomsnitt fyra extra timmars borrning per dag. ∙ För att LTE-nätverket ska fungera med Simba Teleremote krävs inga extrema hastigheter, men nätverket måste vara stabilt och inte ha någon fördröjning.

Simba E7 2022 Underjordiskt bergsschakt Internationell Borrning Teleremote drilling Kundberättelse