Operator in hard-hat controlling Scooptram ST14 from mobile operator station

Scooptram Automation Regular

Automatisering för en lastare. Scooptram Automation Regular-systemet erbjuder nästa nivå av automation efter fjärrstyrning i siktlinje och är enkelt att installera och underhålla samt medger en snabb övergång från manuellt till automatiskt läge.

Kontakt

Minskad risk för personskador

tack vare säkerhetssystemet och genom att operatören avlägsnas från de exponerade områdena

Ökad effektivitet

genom snabb övergång från manuellt till automatiskt läge

Jämnare produktionscykel

och processnoggrannhet med telefjärrstyrda och automatiska hjälpfunktioner för operatören

Förbättrad säkerhet och maskinutnyttjande

Utnyttja fördelarna med automatiserade lastare utan att införa automatisering för hela maskinparken. Scooptram Automation Regular gör att gruvdriften kan fortsätta även när inga arbetare tillåts i gruvan, t.ex. under ventilation efter sprängning. Din verksamhet kan fortsätta utan störningar under skiftbyten vilket resulterar i en betydande produktivitetsökning.
Med Scooptram Automation Regular går säkerheten och produktiviteten hand i hand.

Scooptram Automation Regular

Loading...

Scooptram Automation Regular – Automatisering för en lastare

Scooptram Automation Regular-systemet erbjuder nästa nivå av automation efter fjärrstyrning i siktlinje och är enkelt att installera och underhålla samt medger en snabb övergång från manuellt till automatiskt läge. Läs mer i den tekniska specifikationen.

Hämta