Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Operator in hard-hat controlling Scooptram ST14 S from mobile remote operator station. Deep automation

Scooptram Automation Single Machine

Automatisering för en lastare. Systemet Scooptram Automation Single Machine erbjuder nästa nivå av automation efter fjärrstyrning i siktlinje och är enkelt att installera och underhålla samt medger en snabb övergång från manuellt till automatiskt läge.

Kontakt

Minskad risk för personskador

tack vare säkerhetssystemet och genom att operatören avlägsnas från de exponerade områdena

Ökad effektivitet

genom snabb övergång från manuellt till automatiskt läge

Jämnare produktionscykel

och processnoggrannhet med telefjärrstyrda och automatiska hjälpfunktioner för operatören

Förbättrad säkerhet och maskinutnyttjande

Dra nytta av möjligheten att använda automatiserade lastare utan att behöva införa automatisering för hela maskinparken. Med Scooptram Automation Single Machine kan gruvdriften fortsätta även när inga
 arbetare får vistas i gruvan, t.ex. under ventilation efter sprängning. Din verksamhet kan rulla på utan störningar även under skiftbyten, vilket förbättrar produktiviteten avsevärt. Scooptram Automation Single Machine ger dig säkerhet och produktivitet i perfekt harmoni.

 

Scooptram Automation Single Machine hette tidigare Scooptram Automation Regular.

Styr från valfri plats

Med den fasta förarplatsen kan Scooptram styras från ett säkert avstånd ovanför marken. Det finns också ett alternativ med en mobil förarplats som innebär att lastmaskinen kan styras från valfri plats i gruvan.

 

De komponenter i riggsatsen som behövs för att fjärrstyra Scooptram är monterade på maskinen. Kameror och givare gör det enklare för operatören att navigera lastmaskinen från en annan plats.

Scooptram Automation Single Machine – en del av 6th Sense Control

Automatiserad och fjärrstyrd drift kan avsevärt öka produktiviteten och samtidigt förbättra säkerheten. Det kan också göra att den den dagliga verksamheten blir mer konsekvent med förutsägbara resultat.

 

6th Sense Control är en produktfamilj där olika funktioher och produktpaket kombineras i syfte att förbättra process- och maskinstyrningen på ett säkert, konsekvent och tillförlitligt sätt.  Läs mer om 6th Sense.

Scooptram Automation Single Machine

Systemet Scooptram Automation Single Machine erbjuder nästa nivå av automation efter fjärrstyrning i siktlinje och är enkelt att installera och underhålla samt medger en snabb övergång från manuellt till automatiskt läge. Läs mer i tekniska data.

Nedladdningar