Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Minetruck Automation-operatör

Minetruck Automation

Erbjuder en helt autonom cykel med automatisk tippfunktion och programmerade rutter. En operatör kan styra en blandad maskinpark med automatiserade truckar och lastmaskiner.

Kontakta oss

Förbättrad säkerhet

Eliminering av riskexponering under jord och förbättrad användarkomfort

Ökad produktivitet

Kontinuerlig drift, ökad användning, hög driftshastighet och jämna prestanda

Minskade kostnader

Minskad risk för skador på utrustning, mindre maskinpark och längre livslängd för utrustningen

Minetruck Automation

Minetruck Automation

Minetruck Automation erbjuder en helt autonom cykel med automatisk tippfunktion och programmerade rutter. En operatör kan styra både lastare och lastbilar från samma operatörsplats. Minetruck kan användas i en blandad maskinpark med självstyrande fordon från olika OEM:er via Epirocs trafikhanteringssystem.

 

Minetruck Automation bygger på samma beprövade komponenter, programvaruplattform och teknik som Scooptram Automation.

 

Säkerheten är som alltid mycket viktig för både oss och våra kunder. Genom att flytta operatören från själva maskinen till ett kontrollrum förbättras säkerheten avsevärt. Gruvorna kommer också att kunna arbeta under skiftbytena och sprängningarna i gruvan, vilket förbättrar produktiviteten avsevärt. 

Minetruck Automation - en del av 6th Sense Control

Minetruck Automation är en del av Epirocs 6th Sense-erbjudande för arbeten under jord. 6th Sense är ett sätt för oss på Epiroc att optimera våra kunders värdekedja genom automatisering, systemintegration och informationshantering – vilket möjliggör smart, säker och effektiv drift. 

 

6th Sense Control är en produktfamilj där olika funktioner och produktpaket kombineras i syfte att förbättra process- och maskinstyrningen på ett säkert, konsekvent och tillförlitligt sätt. Läs mer om 6th Sense.