Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

People in a Control Tower looking at screens

Analytics

Applikationsbaserade data samlas in från olika källor och överförs till instrumentpaneler för prestandastyrning och beslutsfattande ur ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv

Kontakt

Konkret och stabil förvaltning av tillgångar

Transparent prestandastyrning

Verktyg för styrningspraxis

6th Sense Analytics

Dashboard

Datauppgifter blir bara värdefulla om de samlas in, lagras och omvandlas till användbar information. Att välja rätt process och verktyg som genererar enkla och tydliga underlag för beslutsfattande ur en överväldigande mängd varierande information är en avgörande del av affärsprocessen.

 

Epirocs 6th Sense Insight Analytics är ett tjänstebaserat produktpaket som stöds av applikationsexperter och datavetare och ger dig ett välfungerande, tillförlitligt och specialanpassat analysverktyg som kan användas såväl för processoptimering som för prestationsförbättringar hos både maskiner och personal.

Fastställa nyckeltal och/eller område för analys

Nyckeln till optimering och förbättringar av processer är fartställning av mätbara nyckeltal. Med specialanpassade instrumentpaneler kan du hålla koll på framstegen på vägen mot att uppnå fastställda mål och nyckeltal, vilket ger dig transparent inblick i avvikelser och flaskhalsar i dina processer.

Fastställa datakällor

Data kan genereras från en mängd olika källor så som maskingivare eller andra källor i en digital miljö. Med hjälp av Epirocs applikationsingenjörer kan du fastställa mätprioriteringar som ställs in för att samla in rätt data enligt rätt frekvens. 

Analysera data och tolka resultat

Tack vare Epirocs expertis från många olika delar av världen kan du fatta rätt beslut som är baserade på fakta i stället för gissningar.

Analytics – en del av 6th Sense Insight

Data är avgörande i vår moderna värld. Idag genereras massiva datamängder i dagliga verksamheter. Datauppgifterna omvandlas bara till verkligt värde om de hämtas, lagras och analyseras i rätt tid.

 

6th Sense Insight är en produktfamilj som innehåller lösningar för att insamling, överföring, lagring, visualisering och analys av data och omvandling av dessa till användbar information för databaserat beslutsfattande. Läs mer om 6th Sense.