Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Rig Remote Access (RRA)

Rig Remote Access (RRA)

Fjärrövervakning av borriggar och tillförlitlig överföring av borrplaner och loggfiler till och från riggarna.

Kontakt

Tillförlitlig data- och informationshantering

Snabbare borrplanshantering

Förenklad process

Datakommunikation för borriggar under jord

Rig Remote Access-klienten är ett Epiroc-program som körs på någon eller några av datorerna i gruvan. Det är en säker lagringsplats för viktig information och möjliggör snabb leverans av borrplaner och loggfiler. Den är alltid konsekvent och ger aktuell information eftersom borriggarnas status enkelt kan övervakas. 

 

För produktionsplaneraren innebär Rig Remote Access ständig tillgång till de senaste produktionsrapporterna och loggfilerna. Borriggsoperatören har i sin tur ständig tillgång till den senaste produktionsplaneringen  och de senaste borrplanerna.

Rig Remote Access – alternativ

Rig Remote Access innehåller flera alternativ så som fjärrvisning (Remote Display), FTP, en serverapplikation, en klientapplikation och trådlös uppkoppling (WLAN).

 

Serverapplikationsfunktionen erbjuder en extra virtuell operatörspanel på datorn. FTP-funktionen ger möjlighet för överföring av filer från en vanlig dator via gruvans nätverk. RRA Server är en Epiroc-programvara som körs i Windows på någon eller några av kundens datorer i gruvan. Den speglar den information som överförs mellan kontoret och borriggarna och har en överbryggande funktion när borriggarna befinner sig utanför nätverkets räckvidd.

 

RRA-servern håller automatiskt koll på borriggen och utbyter data med dem när de båda är anslutna till nätverket. Därefter utbyts dessa data med Underground Manager-applikationen och med gruvans CAD.

 

Rig Remote Access är ett Epiroc-program som körs i Windows på någon eller några av kundens datorer i gruvan. Programmet ger en översikt över alla riggar som är utrustade med RRA och ger möjlighet att lägga till/ta bort samt tvinga fram uppdateringar av de riggar som har detta tillval.

Rig Remote Access – en del av 6th Sense Insight

Data är avgörande i vår moderna värld. Idag genereras massiva datamängder i dagliga verksamheter. Datauppgifterna omvandlas bara till verkligt värde om de hämtas, lagras och analyseras i rätt tid.

 

6th Sense Insight är en produktfamilj som innehåller lösningar för att insamling, överföring, lagring, visualisering och analys av data och omvandling av dessa till användbar information för databaserat beslutsfattande. Läs mer om 6th Sense.