Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Boomer XE4 at the face in underground mine, rear view

High Performance Development

Vi levererar konceptet och projektet som leder till bättre tunnel-/ortkvalitet, längre omgångar och minimerade utvecklingskostnader. Stegvis implementering av en förändringshanteringsprocess som innefattar maskinfunktioner och arbetssätt.

Kontakt

Stora kostnadsminskningar

under hela produktionen

Tidsbesparande

och ökad effektivitet

Bättre tunnelkvalitet

innebär mindre behov av förstärkning och ökad säkerhet

Optimerar gruvdriften

High Performance Development illustration

Bilden visar resultaten efter manuell borrning jämfört med resultaten efter användning av digitala borrplaner och High Performance Development (som tidigare hette Rapid Mine Development).

 

Manuell borrning innebär risk för felriktade hål med överbrott och dålig fragmentering. Det leder i sin tur till att en del av stegen i resten av cykeln, som till exempel skopfyllning och transport, tar längre tid.

 

Med High Performance Development och digitala borrplaner blir resultatet hål i en rät linje precis enligt borrplanen, en bättre tunnelprofil utan överbrott och bra fragmentering, vilket underlättar resten av stegen i cykeln.

High Performance Development – en del av 6th Sense Optimize

Med optimering blir det enklare att genomföra processer, och utrustningen kan köras till sin fulla potential tack vare förbättrad effektivitet och högre utnyttjandegrad.

 

6th Sense Optimize är en produktfamilj som erbjuder tjänster och produktpaket som stödjer processoptimering.

Processen

Nedan följer en kort beskrivning av High Performance Development-processen.

Planering

CAD-filen importeras till Underground Manager-programvaran. Borrplanen skapas med tunnellinjer och fixpunkter. Den digitala borrplanen överförs därefter till riggen via wifi eller USB.

Drift

Borrning enligt borrplan. Operatörsassistansfunktioner finns som tillval

• ABC Total/Regular

• Dynamic Tunneling Package

• Bolt view

• Measure While Drilling

 

När borrningen är klar sparas datauppgifterna och överförs till Undeground Manager-programvaran via wifi eller USB.

Loggning

Utvärdering av data i Underground Manager-programvaran.

• Measure While Drilling-utvärdering

• Det faktiska resultatet jämförs med det teoretiska

Rapportering

En rapport skapas i Underground Manager-programvaran. Rapporten innehåller följande:

• Detaljerad tunnel-/bultrapport

• Sammanfattning och beräknat datum för slutförande

• Skannat resultat jämfört med teoretiskt (över- och underbrott)