Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Här och nu

Mobilaris Mining Intelligence gör gruvdriften effektivare genom att utrustningen spåras i realtid. Vid zink- och koppargruvan 777 i norra Kanada höjer den nya Epiroc-tekniken Hudbays utlastningshastighet.

Zink- och koppargruvan 777 i Flin Flon i Manitoba är på väg att avvecklas. Efter 15 års produktion stänger den underjordiska driften under 2022, såvida inte Hudbay Minerals hittar mer malm. För att hålla verksamheten i gång så länge som möjligt försöker det Toronto-baserade företaget hitta effektivitetshöjningar som förbättrar verksamhetens livsduglighet.

 

Ett sätt att öka effektiviteten är att öka utlastningsintensiteten, det vill säga det antal timmar som läggs på att faktiskt förflytta malm, och samtidigt stabilisera växlingarna i antalet lastskopor som lastas ut, per bergrum per skift. Under 2018 underpresterade vissa skift, sett till antalet utlastade lastskopor, medan andra skift överpresterade för ett genomsnitt på 56 skopor per bergrum.

 

För att ta itu med den här utmaningen lanserade Hudbay i december 2018 ett pilotprojekt på tre månader i samarbete med Epiroc. Syftet var att avgöra om Mobilaris Mining Intelligence (MMI), en digital teknik utformad för att spåra människor och tillgångar i realtid, kunde göra skillnad. Och det gjorde den.

Epiroc Hudbay case story

MMI användes på testnivån till att spåra utrustning via 25 åtkomstpunkter. Det ökade lagerhastigheten med sju procent eftersom utrustningen, exempelvis den underjordiska lastmaskinen Scooptram ST14 från Epiroc, kunde lokaliseras omedelbart i början av varje skift. Prioriteringarna kunde därefter justeras under skiftet för att bättre passa företagets mål.

 

”Ibland lämnade operatörer bergrummen för att ta itu med andra uppgifter”, säger Nathan Steuart, produktionskoordinator ”Nu kan vi spåra de faktiska produktionstimmarna, och om det är viktigare för en operatör att vara i bergrummet kan vi ge de instruktionerna.”

 

Steuart växte upp här i Flin Flon. Nu håller han till i ett gruvkontor i en låg byggnad i gruvområde grönstensområdet Flin Flon-Snow Lake. Här styr han personalen från en enkel arbetsstation med två skärmar. Den ena visar en karta över gruvnivåer och åtkomstpunkter, och den andra visar information om utrustningen när den passerar en åtkomstpunkt, och främst då var utrustningen befinner sig.

”Pilotprojektet erbjöd ett tillfälle att prova på teknik som vi visste fanns och att effektivisera”, säger gruvchefen Bob MacDonald via telefon från Sudbury till gruvanläggningen 777. ”Nu har vi mer konsekventa planer för våra arbetslag”.

 

I ett större perspektiv hjälper MMI Hudbay att använda sig av kort intervallkontroll. Det är ett sätt att se till att en process – i det här fallet utlastning – når de uppsatta målen genom att minska variationen. I underjordisk gruvdrift måste de skiftansvariga vänta tills ett skift är klart innan de kan bedöma skillnaden mellan målproduktionen och de faktiska ton malm som finns i lager. Det går inte att rätta till skiftförluster i efterhand.

Hudbay customer story

Det fina med MMI är att systemet kan signalera om utlastningen under skiftet är för låg, så att justeringar kan göras med en gång. Om ett bergrum ligger över målet och ett annat ligger under kan Steuart fördela om utlastningskapaciteten så att båda bergrummen når målet.

 

De data som genereras under processen är mycket värda för Hudbays teknikutvecklingschef Mike Jankowski.

 

”Jag har kunnat se det värde som Mobilaris Mining Intelligence tillför ur ett informationshanteringsperspektiv”, sa den Torontobaserade elektronikingenjören. ”Vi har nu den information vi behöver för att veta om ett problem är värt att åtgärda eller inte.”

 

Informationen hjälper även Steuart att exakt förutsäga hur många skopor som lastas ut i olika scenarier. I det bästa fallet – ett dagskift som drar igång tidigt och en tillgänglig bränslebil – kan operatörerna lasta 11 skopor per timme.

 

”Det tog ett tag att komma igång, men vi gillar det vi fick ut av MMI, och det finns planer på att driftsätta inom andra områden i gruvan”, säger Steuart. Hudbay planerar dessutom att installera Mobilaris i Lalor, som är en guld- och zinkgruva cirka 210 kilometer österut.

Underjordiskt bergsschakt Internationell Kundberättelse 2020 Boomer