Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Operator with Total station

Navigation

Teknologi som gör det möjligt för maskinen att navigera snabbt och exakt och borra enligt en borrplan flera olika typer av koordinater i en ort eller ett bergrum.

Kontakt

Noggrannhet

Överensstämmelse

Produktivitet

Exakt navigering av borriggen

Boomer XE3 at the face in underground mine, rear view

När borriggen är på plats och redo att börja borra måste riggens position fastställas för att borrningen ska kunna ske exakt enligt den digitala borrplanen. Totalstationen möjliggör exakt positionering av borriggen med hjälp av automatiserad mätning och prismor på riggen och i gruvan.

 

Totalstationsnavigering möjliggör mycket exakt positionering av borriggen enligt gruvans koordinatsystem med hjälp av automatiserad mätning av riggen och fixpunktsprismor i gruvan.

 

Detta säkerställer snabb och exakt navigering av riggen, vilket innebär mycket precis och konsekvent borrning samt ökad produktivitet och utmärkt repeterbarhet.

Navigation – en del av 6th Sense Control

Automatiserad och fjärrstyrd drift kan avsevärt öka produktiviteten och samtidigt förbättra säkerheten. Det kan också göra att den den dagliga verksamheten blir mer konsekvent med förutsägbara resultat.

 

6th Sense Control är en produktfamilj som kombinerar olika funktioner och produkter i syfte att förbättra process- och maskinstyrningen på ett säkert, konsekvent och tillförlitligt sätt.  Läs mer om 6th Sense.

0:00
|
Progress: 0%
Loading...

Så här fungerar det

En bergingenjör förbereder arbetet med att montera och mäta gruvprismorna för att fastställa deras positioner. Därefter matas dessa data in i Underground Manager för att sedan överföras till borriggen antingen via USB eller trådlöst via tillvalet RRA (Rig Remote Access).

 

När alla planeringsdata har importerats till borriggen har styrsystemet information om prismornas exakta placeringar. När totalstationen används för att mäta riggens position i enlighet med gruvprismorna kan den fastställa borriggens position på ett mycket exakt sätt.

 

Eftersom alla data och mätningar har utförts av bergingenjören i steget före kan vem som helst utföra den exakta navigeringen. Se bara till att totalstationen står helt plant och tryck på ”Navigate” (Navigera) på pekskärmen i hytten. Resten av navigeringsprocessen är automatiserad.