Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Boomer E2 in underground mine, rear view

Boomer Remote Observation

Gör det möjligt för operatören att fjärrövervaka borriggen och övervaka borrning under skiftbyten. När ABC Total används under skiftbyten kan arbetsledaren stoppa borrningsprocessen med fjärrmanövrering i en nödsituation.

Kontakt

Ökad säkerhet

Tidsbesparande

Ökad produktivitet

Fjärrövervakning av borriggen

När Epirocs riggstyrsystem RCS 5 används tillsammans med ABC Total använder det tunneldrivningsriggen Boomer för att borra i automatiskt läge enligt den digitala borrplanen. Med tillvalet RRA (Rig Remote Access) och Boomer Remote Observation kan operatören fjärrövervaka borrningen, till exempel under skiftbyten eller raster. Detta ökar produktiviteten eftersom borrningen kan rulla på utan avbrott. Arbetet blir också säkrare eftersom operatören vid behov kan stoppa borrningen i en nödsituation.

Boomer Remote Observation – en del av 6th Sense Control

Automatiserad och fjärrstyrd drift kan avsevärt öka produktiviteten och samtidigt förbättra säkerheten. Det kan också göra att den den dagliga verksamheten blir mer konsekvent med förutsägbara resultat.

 

6th Sense Control är en produktfamilj som kombinerar olika funktioner och produkter i syfte att förbättra process- och maskinstyrningen på ett säkert, konsekvent och tillförlitligt sätt.  Läs mer om 6th Sense.

Systemöversikt

Förutsättningar för att använda tillvalet Boomer Remote Observation

• Borrigg med Epirocs riggstyrsystem RCS 5

• Tillvalet ABC Total

• Tillvalet RRA (Rig Remote Access)

Maskinvara

Rigg

• Trådlöst LAN: säkerhetsmodul och Ethernet-switch

• Omkopplare för lokal styrning/fjärrstyrning: för växling mellan styrning från riggen/fjärrstyrning, styrs från hytten

• 2 st. robusta videokameror

• Videokodare

 

Kontrollrum

• Videodekoder

• Videoskärm

 • Operatörspanel

• Nödstoppsknapp

Metodik

De mer komplicerade hålen i ringen borras först och manuellt. Mindre komplicerade hål borras i automatiskt läge med ABC Total. Automatiserad borrning tajmas med skiftbyten så att inga avbrott uppstår i borrningen. Den automatiserade borrningen övervakas från kontrollrummet. Maskinen stängs av när den är klar.