Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Two operators walking in backlight in front of Scooptram ST14 in underground mine. Deep automation

 Collision Avoidance Interface

Collision Avoidance System (CAS) är ett system som kan känna av föremål som befinner sig i ett specifikt kollisionsriskområde, bedöma kollisionsrisknivån och ingripa för att förhindra kollision. Gränssnittet CAS Interface möjliggör installation av ett komplett Collision Avoidance System i maskinerna.

Kontakt

Standardiserat

Överensstämmer med ISO-standarder

Öppet gränssnitt

Gränssnittet är kompatibelt med system för närhetsdetektering från tredje part

Materialhanteringslösning

Gränssnittet är tillgängligt för både lastmaskiner och truckar

Vad är CAS?

CAS är ett system som detekterar människor och/eller maskiner. CAS varnar operatören och kan i vissa fall även ingripa via den berörda maskinens styrsystem för att förhindra olyckor. Detta sker genom att hastigheten minskas eller att maskinen bromsas tills den står stilla.  Systemet bygger på att alla maskiner och alla personer som vistas i gruvan är utrustade med radiosändare.

Minska riskerna genom att lägga till mer teknik

Oavsett vilken gruva det rör sig om är en CAS-installation en gemensam satsning som innefattar en leverantör av ett system för närhetsdetektering och originaltillverkaren (Epiroc och andra) av den mobila gruvutrustning som används i gruvan i fråga.

 

Vanligtvis är det gruvans ägare som väljer leverantör av systemet för närhetsdetektering. Utrustning från olika leverantörer av detekteringssystem är normalt sett inte kompatibla med varandra, och därför måste alla maskiner i en gruva utrustas med detekteringssystem från den leverantör som gruvägaren har valt.

 

Den gemensamma satsningen måste alltid ledas av en systemintegratör, som har det övergripande ansvaret, för att en fullständig CAS-installation ska kunna genomföras. Vanligtvis är det gruvägaren som tar på sig rollen som systemintegratör.

Epiroc Collision Avoidance Interface – en del av 6th Sense Control

Automatiserad och fjärrstyrd drift kan avsevärt öka produktiviteten och samtidigt förbättra säkerheten. Det kan också göra att den den dagliga verksamheten blir mer konsekvent med förutsägbara resultat.

 

6th Sense Control är en produktfamilj där olika funktioher och produktpaket kombineras i syfte att förbättra process- och maskinstyrningen på ett säkert, konsekvent och tillförlitligt sätt. Läs mer om 6th Sense.

Collision Avoidance System – definitioner och systembeskrivning

Läs mer om funktionerna i Epirocs CAS-system i tekniska data.

Nedladdningar