Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Scooptram Automation

Scooptram Radio Remote Control

Styrning i siktlinje är ett effektivt arbetssätt som innebär att operatörer slipper vistas inne i bergrum och områden där rasrisk föreligger.

Kontakt

Ökad säkerhet

vid fjärrstyrning

Ökad effektivitet

tack vare förbättrad sikt med Video Assist

Ökad fyllnadsgrad för skopan

tack vare Load Assist

Styrning i siktlinje

Styrning i siktlinje är ett effektivt arbetssätt som innebär att operatörer slipper vistas inne i bergrum och områden där rasrisk föreligger. All utlastning kan göras längsgående i smala malmkroppar, vilket minskar behovet av kostsamma tvärorter i gråberg.

 

Scooptram Radio Remote Control (RRC) är säkert, ergonomiskt och effektivt. I situationer där personsäkerheten inte kan garanteras möjliggör RRC styrning på säkert avstånd så att operatören kan hålla sig borta från det exponerade området under utlastning och lastning.

Video Assist

Scooptram Radio Remote Control unit
Nästa steg för att underlätta styrning i siktlinje är att förbättra sikten. Funktionen Video Assist använder kamerorna på den underjordiska lastmaskinen så att operatören kan följa lastningen via en skärm. Förbättrad sikt gör det enklare att få i mer last i skopan, vilket effektiviserar  materialhanteringsprocessen. 

Load Assist

Funktionen Load Assist förbättrar siktlinjen ytterligare genom automatisering. Load Assist ger lastmaskinen en algoritm så att den kan utföra inlastningen i ett självstyrande läge. Allt operatören behöver göra är att sikta in lastmaskinen i malmhögen och gasa.  Autonom lastning genom Load Assist ger ökad konsekvens i produktionscykeln och ökad processnoggrannhet. 

Scooptram RRC – en del av 6th Sense Control

Automatiserad och fjärrstyrd drift kan avsevärt öka produktiviteten och samtidigt förbättra säkerheten. Det kan också göra att den den dagliga verksamheten blir mer konsekvent med förutsägbara resultat.

 

6th Sense Control är en produktfamilj där olika funktioher och produktpaket kombineras i syfte att förbättra process- och maskinstyrningen på ett säkert, konsekvent och tillförlitligt sätt. Läs mer om 6th Sense.

0:00
|
Progress: 0%
Loading...

Scooptram Radio Remote Control – systemtillval för underjordiska lastmaskiner

Läs mer i tekniska data om systemtillval för underjordiska lastmaskiner

Nedladdningar