Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

The Epiroc multi grapple MG 1500
Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

5 t - 9 t

Service weight (rotation version) ²

495 kg

Service weight (non rotation) ²

465 kg

Product weight (rotating version)

430 kg

Product weight (static version)

400 kg

Käftöppning, max.

1 585 mm

Gripvidd

705 mm

Max. stängningskraft

2,4 t

Loading volumen

0,25 m³

Oil flow, open / close (range)

35 l/min - 50 l/min

Arbetstryck

300 bar

Oljeflöde, rotation

10 l/min - 15 l/min

Max. arbetstryck, rotation

170 bar

1 Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering.

2 Multigripdon inklusive medelstor adapterplatta  Observera att arbetsvikten kan vara betydligt högre, beroende på adapterplattan.

Mer information

Multigripdon MG 500

Gripdon för grävmaskin MG 500 (icke-roterande) med HATCON™

Bultmonterade sidoplattor som tillval för hantering av finkornigt material och rasmassor
Möjligt att växla från roterande till icke-roterande eller omvänt
Multigripdon för grävmaskiner MG 500 R

Multigripdon MG 500 R (roterande) med HATCON™

Tandblad som tillval för block- och stenhantering
Kapskivorna är både utbytbara och vändbara
Inbyggt mekaniskt stopp för att minska belastningen på cylindrarna
Multi grapple MG 500 sort material for the rcycling process
Passar MG 500 (icke-roterande) och MG 500 R (roterande) din bärare?