Designen följer funktionen

Den vinklade formen och breda käften gör att arbetet går snabbt. Bulkpulveriserarna ger ren separation av armering och betong och den efterföljande sönderdelningen ger kornstorlekar som är lämpliga för krossning eller kan användas som återfyllning. Med tillvalet hydraulisk rotation kan våra bulkpulveriserare användas för en effektivare primär rivning av tak och väggar.
Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

25 t - 40 t

Servicevikt

3 100 kg

Käftöppning

1 020 mm

Käftdjup

650 mm

Bladstorlek

190 mm

Cutting force - upper blades

365 t

Krosskraft, käftspets

115 t

Arbetstryck

350 bar

Oljeflöde

250 l/min - 350 l/min

Stängningscykel

2,7 Seconds

Öppningscykel

2,7 Seconds

Max. arbetstryck, rotation

170 bar

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering.
  2. Tillbehör med medelstor adapterplatta.

Anslutningsslangar