Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Simba E70 S in underground mine
Den förbättrade Simba E70 S fortsätter att vara förstahandsvalet för medelstora till stora hål, med håldiameter på mellan 51 och 178 mm. Den bommonterade konfigurationen ger utmärkt flexibilitet samtidigt som de automatiserade funktionerna ger optimeringsmöjligheter. Med ett föreslaget steg för steg -optimeringsprogram inom produktfamiljen 6th Sense är det ett självklart nästa steg mot automatisering.

Exakt produktionsborrning med ökad enhetlighet

Simba E70 S är den senaste uppgraderingen i Simba-serien med tydligt fokus på fjärrstyrning och autonom styrning. Genom att förse fordonets elsystem med styrsystem möjliggörs en högre grad av maskinautomatisering. Alla förbättringar av Simba E70 S syftar till autonom drift.

Säkerhet

Operatörssäkerhet är alltid högsta prioritet, och på Simba E70 S har den förbättrats genom ökad automatisering. Riskfyllt arbete runt strömförande delar minimeras och operatören blir mer av en processoperatör.

Bärarstyrsystem – möjliggör automatisering

Hela maskinen styrs nu via styrsystem, vilket gör alla automatiseringsfunktioner möjliga att kombinera. När de kombineras kan fler arbetsmoment utföras autonomt.

Kvalitetshöjande förbrukningsartiklar

Powerbit X Front view
Borrkroneserien Powerbit X tillsammans med de nyutvecklade rören i ET-serien (Epiroc Tubes) bidrar i hög grad till att öka den totala hålkvaliteten och effektiviteten. Rakare borrning, längre livslängd och enklare serviceplanering gör ET-serien till det självklara steget mot borrning av högre kvalitet.

Nedladdningar

Simba E70 S freecut, front left side view