Lågprofilerad stigortsmaskin

Robbins 53RH är en lågprofilerad stigortsmaskin för hål inom intervallet 1,2 till 2,4 m i diameter. Denna unika mångsidiga stigortsmaskin kan utföra såväl uppåtgående stigortsborrning som konventionell stigortsborrning utan behov att modifiera drivenheten. Huvudväxellådan har två chuckar för att enkelt växla från stigorts- till uppåtgående borrningsläge. Två dubbelverkande teleskopiska cylindrar kan ge lika dragkraft i bägge riktningar. 53RH är kompakt men kraftfull och har stor flexibilitet att hantera ett flertal olika krävande tillämpningar där arbetsytan är begränsad.
Robbins 53RH