Mobilaris Mining Intelligence

Mobilaris produktportfölj ingår i Epiroc 6th Sense-sortimentet och omfattar situationsberedskap, nödsupport och ventilation på begäran. Produkten är en viktig komponent när det gäller att optimera våra kunders värdekedja via systemintegrering och informationshantering.

Kontakt

Situationsmedvetenhet i realtid

3D-visualisering i realtid, både i kontrollrum på ytan med Mobilaris Situational Awareness™ och under jord med Mobilaris Onboard™ eller Pocket Mine™. Alla vet, överallt, vad som händer där nere.

Nödsupport

I en nödsituation som kräver evakuering av gruvan är varje sekund viktig. Räddningspersonal och evakueringsledare måste ha de bästa möjliga verktygen tillgängliga för att säkerställa att evakueringen sker så snabbt som möjligt och enligt definierade procedurer.

Ventilation på begäran

Vi låter maskinerna kontrollera ventilationen, en lösning som kan installeras snabbt och på distans och som fungerar varje gång. Genom att skapa ett geostaket som definierar produktionsområdet, utlösningsvillkoret och den utlösta åtgärden, kan närvaron av vissa definierade maskiner styra ventilationen.

Mobilaris Mining Intelligence

Loading...

Fullständigt teknik- och leverantörsoberoende

Mobilaris Mining Intelligence™ är fullständigt teknik- och leverantörsoberoende. Den unika oberoende lösningen möjliggör lokalisering i realtid, spårning och övervakning av fordon, personal och all utrustning med en blandning av tekniker (LTE, WiFi, UWB, RFID och andra egenutvecklade tekniker) från olika leverantörer. Det är den mest ändamålsenliga, homogena och kostnadseffektiva lösningen för att övervaka alla tillgångar i gruvan. Genom att integrera planeringsdata, data om maskinproduktion och underhåll eller givardata i ett beslutsstödssystem, kan du öka produktionseffektiviteten och säkerheten i din gruva.