Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Mining & Construction #2 2022

Automatisering på banan

18 januari 2023

Medan bygget av järnvägslinjen Rishikesh-Karnaprayag i Indien pågår skapar Epirocs maskiner underverk i samband med tunneldrivning för Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL).

Arbetet med den 12,5 mil långa järnvägslinjen Rishikesh-Karnaprayag i Himalaya pågår för fullt. Nyetableringsprojektet är uppdelat i nio paket och har en total tunneldrivningslängd på 21,8 mil. För komplicerade tunneldrivningsarbeten krävs maskiner som tunnelborrvagnar, lastare för lastning av jord och injekteringsutrustning.

 

I det här fallet används Epirocs automatiska och semiautomatiska maskiner, inte bara Boomer E2 utan även den robusta Boomer L2 och den kontinuerliga lastaren Häggloader i sju paket, vilket ökar effektiviteten på plats och minskar cykeltiden. Av säkerhetsskäl stoppar Boomer-givarna maskinen så snart de känner av att någon befinner sig framför maskinen, vilket eliminerar risken för olyckor. Dessutom är Epirocs Unigrout Smart M2 specialkonstruerad med dubbla silor, inklusive alla delar som behövs för att automatisera blandningen och registreringen av injekteringsresultatet. Sumit Jain, tillförordnad chef/projektledare, Rishikesh Karnaprayag-projektet, utvecklar.

Mining & Construction #2 2022

Sumit Jain, Additional General Manager/Projects, Rishikesh Karnaprayag-projektet

Vad har Boomer E2 tillfört till det här projektet?

”Den automatiserade maskinen registrerar parametrarna under borrningen och förutspår den kommande geologin. Vi har tillgång till den borrpenetrationshastighet, den hårdhet i berget och det rotations- och fottryck som krävs för att borra genom ett visst skikt. Under tiden som vi utför de avancerade sonderings- eller ortdrivningshålen samlas data in och vi kan fastställa vad som väntar. Vi gör även en analys av operatörens rörelser.”

 

Vad har det inneburit för driftproduktiviteten?

”Eftersom Boomer E2 registrerar borrningsjumbomanövrarna kan vi identifiera den verkliga orsaken och eliminera alla typer av störningar. När det gäller precisionsborrning har överborrningen minskat och cykeltiden för utlastning har förkortats.”

 

Hur fungerar det med Epirocs kompletta maskinpark som används i projektet?

”Unigrout Smart M2 är den första maskinen i det här projektet. Den tillhandahåller en datalogg med information om injekteringsvolymer och vid vilket tryck injekteringen går in i skikten, vilket innebär att mindre tid går åt till att prova sig fram. Därefter använder vi den kontinuerliga lastmaskinen. Projektet har två parallella tunnlar – huvudtunnlarna och utrymningstunnlarna. Eftersom utrymningstunnlarnas dimensioner är mindre arbetar den kontinuerliga lastaren i små tvärsnitt, men upprätthåller samtidigt en hög

utlastningshastighet. Vi lastar ut på en tredjedel av tiden jämfört med tidigare, då vi använde hydrauliska grävmaskiner med korta bommar.”

 

Beskriv er relation med Epiroc.

”Epiroc är en leverantör av helhetslösningar som även ger tips och råd kring val av maskiner. De har flera lagercentraler längs projektvägen och ledtiderna för leverans är extremt korta. Det leder till färre driftstörningar och högre maskinproduktivitet.”

Boomer E2 • RCS 5 riggstyrsystem – datoriserat, prisbelönt riggstyrsystem som säkerställer precision och produktivitet. • ROPS- och FOPS-certifierad hytt. • Automatisk borrning med tillvalet ABC Total. • Automatisk navigering med automatisk totalstationsnavigering. • Automatiskt stånghanteringssystem (Auto RHS E) för effektiv borrning av injekteringshål med upp till 30 meters djup. • MWD (Measure While Drilling).

2023 Boomer L2 Measure While Drilling Injekteringsutrustning Internationell Boomer E ABC Total Kundberättelse