Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Stigortsborrning och mekanisk bergbrytning

Stigortsborrning och mekanisk bergbrytning

Epirocs sortiment av stigortsborrning och mekanisk bergbrytning utrustning omfattar produkter för konventionell stigortsborrning, uppåtgående stigfullborrning och kontinuerlig mekanisk bergbrytning.

Kontakta oss

Epirocs stigortsborrmaskiner

Epirocs stigortsborrmaskiner är tillverkade för hög funktion och lång livslängd. Epirocs stigortsborrsortiment sträcker sig från små till stora maskiner för både anläggnings- och gruvtillämpningar.

Säkerhet under jord

Föraren kan bekvämt fjärrstyra aggregatet från ett säkert avstånd ovan jord. Detta minskar risken för trötthet och ökar produktionstiden.

Flexibel borrning

Våra stigortsborrningsmaskiner installeras snabbt och enkelt. Det enskilda aggregatet kan användas för flera behov, vilket minskar dina kostnader.

Effekt som i en hel maskinpark

Mobil gruvarbetare har kapaciteten hos en komplett maskinpark i en enda maskin, så att du kan tunneldriva i en kontinuerlig process.