Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Covid 19-uppdatering

Epiroc övervakar kontinuerligt situationen kring covid-19, och vi följer de riktlinjer som utfärdats av Världshälsoorganisationen och nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheter för att begränsa spridningen av viruset. I detta ingår att hålla avstånd från varandra, tvätta händerna och att hålla sig hemma vid symptom. Vi har vidtagit försiktighets- och skyddsåtgärder, bland annat i form av att begränsa tillgången till Epirocs lokaler och anläggningar, främja virtuella möten samt att möjliggöra och uppmuntra till arbete hemifrån och avråda från alla resor som inte är verksamhetskritiska.

 

Vår högsta prioritering är att värna om hälsa och välmående hos våra medarbetares, kunders och samarbetspartners, deras anhöriga och våra lokalsamhällen, samt att se till att kundsupporten hålls igång och säkra kontinuiteten i verksamheten. Vår verksamhet är fortsatt inriktad på att säkra tillgången på reservdelar, bergborrningsverktyg och andra viktiga produkter som ni behöver i era verksamheter.

 

Globala och lokala restriktioner och regler som införts för att begränsa spridningen av coronaviruset påverkar vår verksamhet. Våra kontor, lager, verkstäder och anläggningar är i drift, men kapaciteten kan vara begränsad. Vår kundtjänstpersonal finns till hands vid behov – hör av dig till din kundkontakt om vi kan hjälpa till på något sätt.

 

Tack för att du samarbetar med oss. Vi gör allt vi kan för att stötta din verksamhet på ett säkert sätt i denna utmanande situation. 

Epiroc