Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Christensen – ett nytt kapitel i historien om Rio Tinto

9 januari 2014

Modern prospektering hjälper till att återuppliva känd spansk koppargruva.
Det enorma gruvområdet i Huelva i Andalusien i södra Spanien är känt för den röda floden som löper genom dess centrum – och för en av världens äldsta gruvor, som är över 3 000 år gammal.

Platsen ligger ungefär 65 km nordväst om Sevilla och har även gett namn till ett av världens största och mest kända gruvföretag: Rio Tinto.

I slutet av förra århundradet stoppades dock gruvdriften här på grund av låga kopparpriser och sjunkande efterfrågan. Platsen stängdes slutligen 2001, men det betyder inte att berättelsen om Rio Tinto är slut. Anläggningens nuvarande ägare, EMED Mining, rustar för närvarande upp platsen inför en nystart 2015.

Det är en ambitiös plan. EMED väntar sig att gruvan ska vara igång igen inom jämförelsevis kort tid med uppskattningsvis 123 miljoner ton obruten koppar samt bearbetningsanläggning och andra installationer fortsättningsvis i gott skick.

Anläggningsförberedelserna kommer att fortsätta under 2014, inklusive ett nytt program för prospekteringsborrning. Det utförs av MATSA (Minas de Aguas Teñidas), som i sin tur har anlitat gruv- och vattenbyggnadsentreprenören Ensersa, ett företag som kan erbjuda det allra senaste inom prospekteringsteknik.

"CT20 är en bra maskin som vittnar om den kvalitet som Atlas Copco erbjuder. Vi är mycket nöjda med den och dess resultat. Dessutom har utbildningen som tillhandahålls av Atlas Copcos servicetekniker varit ovärderlig, och jag insåg hur mycket mer den här maskinen klarar av att göra. Mina borroperatörer har det också bekvämare nu för tiden med CT20. Det som verkligen imponerar är hur tyst maskinen är när den borrar och hur lätt den är att manövrera.
"

Isidoro Sanchez , Operations Manager för Insersa

Tuff uppgift på Colorado Cerro

Ensersas maskinspark består av prospekteringsborraggregat från Atlas Copco. Den omfattar Christensen-aggregat för ovanjordsborrning till olika djup och kapaciteter samt Diamec-aggregat för underjordisk provtagning. Det är däremot den senaste versionen av Christensen-aggregatet – CT20 – som bidrar mest till projektet.

Med facit i hand var den här kraftfulla, robusta och ganska kompakta enheten, som kan nå ett djup av 2 450 m (N diameter), det perfekta valet. Borroperatörerna upptäckte dock snart att de geologiska förhållandena vid Rio Tinto, främst i och runt Cerro Colorado-gropen, var en större utmaning än de hade väntat sig.

Den största delen av borrhålen borrades med Hobic- och Excore-bergborrverktyg med diamantborrkrona och HO-vajersystemet. Berg och sediment som påträffades under ytan var hårda och varierade med lager av kvarts, i stark kontrast till de mjuka, böljande kullarna i det omgivande andalusiska landskapet.

De svåra förhållandena skapade ovanligt mycket borrkax som hotade att blockera kärnröret och ökade slitaget på borrsträngen. Dessutom orsakade detta även vattenförlust, vilket ledde till kraftigt slitage på borrkronan.

I ett försök att få CT20 att nå sin fulla potential ordnade Atlas Copco en veckolång kurs för Insersas personal och tekniker togs in för att studera förhållandena på plats. Det största bekymret var att borrkronorna slets ned för snabbt och att borrkronebyten ledde till oacceptabelt hög stilleståndstid.

Efter tre dagar ändrades borrparametrarna enligt råden från Atlas Copcos tekniker. Varvtal, borrsjunk och vattenflöde ökades. Dessutom blev personalen bättre på att reglera borrsträngens tryck och WOB (vikt på krona).

Före ändringarna rapporterade borroperatörerna en genomsnittlig livslängd på 50–60 m för borrkronorna. Efter ändringarna ökade den dramatiskt till 240 m. Dessutom började borroperatörerna nå sitt mål: mer kärna upptagen på kortare tid och med ökad produktivitet.

"CT20 har utvecklats med hjälp av kommunikation och samarbete, och på så vis har vi kunnat hjälpa våra kunder att nå högre produktivitet. Detta omvandlas till minskade driftskostnader, minskad stilleståndstid och mer upptagen kärna."

Roberto Pascual

Mer kärna upptagen

Med CT20 kan borroperatören justera vattenflöde, varvtal, vridmoment och borrsjunk. När man stöter på varierande bergformationer och hårdhet möjliggör det geniala styrsystemet ett konstant borrsjunk. Vilket bibehåller optimal borreffektivitet. Därmed kan även operatörerna fokusera på andra aspekter av arbetet, som att dokumentera resultatet eller slipa borrkronor, utan att ständigt behöva justera spakar, skruva på handtag och trycka på knappar på kontrollpanelen. Roberto Pascual, Atlas Copcos Business Line Manager i Spanien för geoteknisk borrutrustning, sammanfattar enligt följande: ”Det finns tre viktiga lärdomar i detta fall. Först och främst att det är viktigt att förstå maskinens kapacitet och dess borrsystem. För det andra, testa utrustningens kapacitet och identifiera hur man får maximal produktivitet, och för det tredje, vikten av öppenhet och nära samarbete.


Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

2014 Christensen CT20 Internationell Kärnborrningsriggar Kärnborrning ovan jord Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser