Stor framgång för kinesiskt tenn

15 maj 2015

Datun-gruvan sätter nya produktivitetsrekord med Diamecs kärnborrningsriggar för underjordsarbeten

"Även om Diamec U4- och Diamec U6-modellerna varierar i storlek och styrka har de en gemensam egenskap i form av hög produktionseffektivitet. Därför krävs endast två operatörer i stället för tre per skift, och detta spelar en viktig roll i vår strategi för effektivitetshöjande nedskärningar"

Guang Gu ,Chef för Datun-gruvans avdelning för utrustning och energi
Ända sedan fransmännen byggde en järnväg från Yunnan-platån till Vietnam i slutet av 1700-talet har tenn varit en viktig exportvara för länderna i Sydostasien.

I dag sveper en våg av moderniseringar genom Yunnan-provinsens gruvor, inte minst i Datun-gruvan, som förfogar över Kinas största tennfyndigheter och har en årlig produktion av två miljoner ton tennmalm och 12 000 ton tenn.

Gruvan, som är belägen i staden Geiju och drivs av Yunnan Tin Group, strävar efter att använda ny teknik och utrustning i syfte att öka effektiviteten. Som en del av projektet beställde gruvan två nya prospekteringsriggar från Atlas Copco – en Diamec U4 och den större Diamec U6 – som båda har uppnått produktivitetsrekord.

Genom att borra 15 timmar per dag i en 5 x 6 m-tvärsnittsort, uppnådde Diamec U4 ett genomsnittligt produktivitetstal på 900 m per månad, 150 procent bättre än med den tidigare utrustningen.

Produktiviteten tog sedan ytterligare fart då Diamec U6 togs i drift. Genom att arbeta med 6 × 8 m ortyta och borra på ett djup på 618 m uppnådde riggen en maximal produktivitet på 1 390 m per månad med ett genomsnitt på 1 030 m/månad.

2015 Internationell Kärnborrningsriggar Utforskning Riggar för ovanjordsborrning Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser