Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close

Stor framgång för kinesiskt tenn

15 maj 2015

Datun-gruvan sätter nya produktivitetsrekord med Diamecs kärnborrningsriggar för underjordsarbeten

"Även om Diamec U4- och Diamec U6-modellerna varierar i storlek och styrka har de en gemensam egenskap i form av hög produktionseffektivitet. Därför krävs endast två operatörer i stället för tre per skift, och detta spelar en viktig roll i vår strategi för effektivitetshöjande nedskärningar"

Guang Gu ,Chef för Datun-gruvans avdelning för utrustning och energi
Ända sedan fransmännen byggde en järnväg från Yunnan-platån till Vietnam i slutet av 1700-talet har tenn varit en viktig exportvara för länderna i Sydostasien.

I dag sveper en våg av moderniseringar genom Yunnan-provinsens gruvor, inte minst i Datun-gruvan, som förfogar över Kinas största tennfyndigheter och har en årlig produktion av två miljoner ton tennmalm och 12 000 ton tenn.

Gruvan, som är belägen i staden Geiju och drivs av Yunnan Tin Group, strävar efter att använda ny teknik och utrustning i syfte att öka effektiviteten. Som en del av projektet beställde gruvan två nya prospekteringsriggar från Atlas Copco – en Diamec U4 och den större Diamec U6 – som båda har uppnått produktivitetsrekord.

Genom att borra 15 timmar per dag i en 5 x 6 m-tvärsnittsort, uppnådde Diamec U4 ett genomsnittligt produktivitetstal på 900 m per månad, 150 procent bättre än med den tidigare utrustningen.

Produktiviteten tog sedan ytterligare fart då Diamec U6 togs i drift. Genom att arbeta med 6 × 8 m ortyta och borra på ett djup på 618 m uppnådde riggen en maximal produktivitet på 1 390 m per månad med ett genomsnitt på 1 030 m/månad.

2015 Internationell Kärnborrningsriggar Utforskning Riggar för ovanjordsborrning Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser