Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Borriggarna bidrar i hög grad till gruvans framgång

22 maj 2015

Med sikte på att Detour Lake ska bli Kanadas största guldgruva

Detour Lake är flaggskeppet inom guldbrytning hos den växande guldproducenten Detour Gold Corporation.
Detour Lake-gruvan ligger mitt i grönstensbältet Abitibi i Ontario, 8 km väster om Ontario-Québec-gränsen och 18 mil nordost om Cochrane. Redan under perioden 1983-1989 då Placer Dome drev gruvan producerades 1,8 miljoner uns guld.

Efter att Detour Gold förvärvade gruvan 2006 omfattar fyndigheten nu över beräknade 3,4 miljoner uns. Över tid har företaget expanderat sina resurser och disponerar nu över reserver på 15,5 miljoner uns (476,4 miljoner ton och 1,02 g/t).

Detour Lakes produktionspotential för guld är 600 000 uns per år under de 10 första åren och 660 000 uns årligen under resterande 21,7 år vilket är gruvans beräknade livslängd.

För att uppnå den nivån gick Detour Lake in i en långsiktig relation med dåvarande Atlas Copco Canada, nuvarande Epiroc. Sex stycken Pit Viper 271-spränghålsriggar – de första PV 271-riggarna i regionen – och tre SmartROC D65-spränghålsriggar är nu i drift vid gruvan.

"Atlas Copco har varit vår borrningspartner under 21 år. Vi valde Atlas Copco-riggar främst på grund av tillgängligheten, men också på grund av det stora supportnätverk som finns över hela Kanada. De här riggarna ger oss stora framgångar."

Drew Anwyll ,Vice VD för driften av Detour Lake-gruvan
Med siktet inställt på att Detour Lake ska bli Kanadas största guldgruva

Keeping Detour Lake on target to becoming Canada’s largest gold mine

Tilldelade roller

När de nio riggarna levererades under de två gångna åren togs de i drift sida vid sida för att snabbt expandera dagbrottet som mätte 700 m i bredd, 2,5 km i längd och var 100 m djupt, till en slutgiltig omfattning av 1,3 km x 3,5 km vid 700 m djup. Ytan ger Detour Lake tillgång till en hängande vägg av guldhaltiga kvartsådror med 200 m bredd och 3 km slaglängd.

Två av de sex Pit Viper-riggarna är elektriska medan fyra är dieseldrivna. Samtliga nio PV 271- och SmartROC D65-riggar borrade hål med 8-tums diameter med hjälp av Atlas Copco-utrustning. Mönstren utgjordes i allmänhet av 250 till 300 hål med 6 m x 7 m belastning och avstånd, och varje borrmaskin kan slutföra ett mönster under tre till fyra skift.
PV 271-riggarna använder Secoroc QL80-hammaren. SmartROC D65-riggarna använde COP 64-hammare.

Epiroc drevs fram till 1 januari 2018 under varumärket ”Atlas Copco”.

2015 Internationell Dagbrott Kundberättelse

Fler nyheter om detta ämne