Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Borrar efter kunskap

11 januari 2015

Forskare från hela världen studerar just utvecklingen av vår planet baserat på information som tillhandahålls med hjälp av Atlas Copco och ett 2,5 kilometer djupt borrhål.
Ett projekt med djuphålsborrning i norra Sverige kan bidra till att avslöja några av jordens bäst bevarade hemligheter. Projektet, som drogs igång av Lunds universitet och involverar 50 forskare från 14 länder, förväntas öka den globala kunskapen om de krafter som har bidragit till planetens utveckling under 400 miljoner år.

Forskarna har använt en specialdesignad Christensen CT20C-kärnborr från Atlas Copco för att samla in information från 2 500 meters djup (närmare bestämt 2 495,8 m) i jordskorpan.

Anläggningen var belägen i Fröå, en liten fjällby nära skidorten Åre ca 60 mil nordväst om Stockholm. Tack vare områdets geologiska historia är det ett av få i världen där forskning av detta slag kan utföras. Med hjälp av Christensen CT20C-riggen ägnade ett team fyra månader, från april till augusti detta år, åt att samla in prover. Med tvåskiftsarbete sex dagar i veckan togs sammanlagt 18 ton kärnor med 46,7 mm i diameter upp ur borrhålet på 75,8 mm diameter. Dessa kärnor håller för närvarande på att analyseras av geovetare i Berlin, Tyskland. Syftet med den internationella studien är att kartlägga de olika processer och förändringar som har skett i berget på detta djup under loppet av flera miljoner år.

Betraktar livet på 2,5 kilometers djup

Utredningen fokuserar på tektonik, geofysik, geotermisk aktivitet, hydrogeologi och den djupa biosfären. Men ett av de mer spännande projekten som utförs av mikrobiologerna är att identifiera mikrober och bakterier – att kort sagt ta reda på vilket slags liv som förekommer 2,5 km under ytan.

"Det är ett unikt projekt med många olika forskningsområden som förhoppningsvis ska ge ett betydande bidrag till vår förståelse för dessa processer"

Henning Lorenz ,Avdelningen för teknisk geologi.
”Genom att till exempel mäta temperaturen hos olika bergtyper kan vi beräkna det termiska flödet och därefter räkna ut jordytans temperatur vid olika perioder i historien. Vi mäter också vattenflöden för att fastställa hur vattnet från bergskedjan transporteras till Östersjön.”

Jan-Erik Rosberg, projektchef, berättar att forskarna valde Christensen CT20C främst tack vare dess förmåga borra på stora djup. Dessutom kan den borra ett 2,5 km djupt hål när den är monterad på larvband eller på en lastbil. Detta har gjort det möjligt för teamet att testa och utveckla nya borrningstekniker och -verktyg.

Christensen CT20C, som ägs av Lunds universitet, har getts namnet ”Riksriggen” av det svenska forskningsteamet. ”Anledningen är att den har visat sig vara perfekt för vetenskapligt undersökande borrningsprojekt av denna typ och i synnerhet för kärnborrning i djupa hål”, tillägger Atlas Copcos produktlinjechef Eric Diaz Arguelles. ”Som effekt av detta planerar forskarna att använda det för liknande projekt på andra ställen i Europa.”
Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

2015 Christensen CT20 Internationell Kärnborrningsriggar Utforskning Riggar för ovanjordsborrning Underjordisk kärnborrning Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser