Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Högsta betyg för Pit Viper 311

15 januari 2015

Atlas Copcos nya Pit Viper 311 har genomgått rigorösa fälttester vid en koppargruva i USA med strålande resultat, vilket bekräftar värdet av det roterande borraggregatets viktigaste funktioner.
Det senaste tillskottet till Atlas Copcos PV-310-sortiment med roterande borraggregat för spränghål – Pit Viper 311 – har nyligen avslutat ett sex månaders fälttest vid en koppargruva i sydvästra USA. Resultatet: full poäng på alla punkter. Prototypen PV-311 togs i drift med fokus på samarbetet mellan gruvans personal och Atlas Copcos ingenjörer för att testa ändringar som kan bidra till ökad produktivitet och effektivitet.

"PV-311 hade inga problem att bemästra krävande förhållanden samtidigt som den konsekvent når måldjupet och maximerar borrhålets kvalitet"

Maureen Bohac ,Produktchef för stora spränghålsborrar, Atlas Copco
PV-311 borrade hål med 255 mm och 317 mm diameter – det största som riggen bemästrar – på 15 m höga bänkar. 255 mm-hålen borrades till ett djup av 17 m med 2 m underborrning, medan 317 mm-hålen borrades till ett djup av 20 m med 3 m underborrning.

Fem olika borrmönster användes beroende på testets placering i brottet. Riggen slutförde vanligen 35 till 40 hål, vilket innebär 365 meters borrning, per 12-timmarsskift. Den genomsnittliga tillgängligheten var 90–95 %. Berget som finns i gruvan är typiskt för de flesta koppartillämpningar, inte homogent och med en trycklaststyrka kring 250–300 MPa.

Atlas Copco Secoroc Tricone/DTH-kronor användes och varje krona höll i 2,5–3 dagar. Prototypriggen köptes senare av gruvan.

"En av de bidragande faktorerna var PV-311:s utformning, som medger byte av kronor över riggens däck, även vid enrörsborrning av ett 20 meter djupt hål."

Maureen Bohac
Därmed kunde operatörerna fokusera på att skapa och bryta upp röranslutningarna varje gång.
PV-311 under fälttestning vid en amerikansk koppargruva. Tack vare flera designegenskaper i kombination kunde riggen borra 20 m-hål med bland annat utmärkt hålkvalitet.

The PV-311 during field testing at a U.S. copper mine. Several design features in combination enabled the rig to drill 20 m holes with excellent hole quality and more.

"I den här prototypen ingick dessutom tillvalet hydraulisk koppling, som har konstruerats för att minska bränsleförbrukningen under icke borrelaterad användning, och detta gav stor effekt. En annan faktor som påverkade bränsleeffektiviteten var den automatiska borrfunktionen i riggens styrsystem (RCS)."

Maureen Bohac
Bränsleeffektiviteten var ca 20 procent större än hos andra riggar på anläggningen. Dessutom var PV-311:s tysta och bekväma hytt särskilt uppskattad av operatörerna

"Bränsleeffektiviteten var ca 20 procent större än hos andra riggar på anläggningen. Dessutom var PV-311:s tysta och bekväma hytt särskilt uppskattad av operatörerna"

Maureen Bohac
PV-311 används nu vid produktionsborrning i gruvor på tre kontinenter i tillämpningar inklusive koppar, kol och järn.

Epiroc drevs fram till 1 januari 2018 under varumärket ”Atlas Copco”.

Fler nyheter om detta ämne