Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Ett litet steg för människan

9 november 2015

Ansträngningarna för att skydda miljön blir allt tydligare i den kinesiska industrin, inte minst inom cementtillverkning där damm utgör ett stort problem. Atlas Copcos PowerROC D55-rigg för ovanjordsborrning ger ett litet men viktigt bidrag till lösningen.
Zhonglian Cement-fabriken i Anyang Henan i centrala Kina producerar ungefär 7 000 ton klinker per dag. Det är en modern, miljövänligt konstruerad anläggning där transportsystem, lager och verkstäder alla är noggrant tillslutna för att minimera damm i luften.

Råvarorna kommer från omgivande kalkstensbrott där samma miljöhänsyn tas. Entreprenören Anyang Yuhao Blasting Engineering Company ansvarar för borrning, sprängning, lastning och transport. Cirka 20 000 ton sten per dag sprängs och bryts varje dag med två PowerROC D55-riggar för ovanjordsborrning som tillhandahålls av Atlas Copco i Nanjing.

Yuhao säger att miljöaspekten har spelat en stor roll i beslutet att köpa PowerROC D55 som har visat sig ha god dammbekämpningskapacitet, vilket är till fördel för arbetsmiljön på platsen liksom för enskilda operatörer.

Med expansion som mål

Två riggar har tagits i bruk i stenbrottet i år och de har levt upp till förväntningarna på tillförlitlig prestanda. De 5 m långa borrören är perfekt anpassade till 20 m pallarna och riggarna borrar 140 mm hål enligt en borrplan på 4 x 4,5 m. Den valda håldiametern 140 mm minskar kostnaden för sprängämnen (ANFO) avsevärt, samtidigt som den förbättrar effektiviteten. Ett kilo sprängämne används normalt för att spränga fem ton sten.

Riggarna körs åtta timmar per dag. Det tar cirka 30 minuter att borra ett hål och ungefär en minut att byta rör. Arbetstrycket är 20 bar och borrkronan klarar 2 000–3 000 m.

Stenbrottets livslängd uppskattas till 30 år och Zhonglian Cement strävar efter att utöka både produktionslinje och kapacitet, som potentiellt kan ökas till 45 000 ton per dag.

Platschefen Yanjun Ma berättar för M&C: ”Innan vi kontaktade Atlas Copco gjorde vi en hel del efterforskningar och jämförelser. Vi ville ha en pålitlig partner som kunde hjälpa oss att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet och vi anser att Atlas Copco lever upp till sitt namn och rykte.”

Operatören Guoqiang Wang säger: ”Jag har arbetat som operatör i nästan tio år med olika typer av borraggregat. PowerROC D55 med sin enkla konstruktion och sitt hydrauliska styrsystemet är otroligt praktisk eftersom jag kan lösa de flesta vanliga problemen själv.”

”Om jag stöter på ett problem som jag inte kan lösa ringer jag Atlas Copcos kundtjänst och de svarar snabbt. Dessa två PowerROC D55-riggar uppfyller våra produktionskrav på upp till 7 000 ton per dag och fungerar väldigt bra.”
Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

2015 Internationell Riggar för ovanjordsborrning Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser