Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Två Pit Viper-borraggregat utökar Kevitsas maskinpark i Lappland

31 januari 2015

Kevitsa-gruvan i finska Lappland, 130 km norr om polcirkeln, fortsätter att utvecklas med Atlas Copco-utrustning. Bland de senaste förvärven finns två Pit Viper 271-borraggregat som nu är i full drift.
De eldrivna borraggregaten är de första i sitt slag i Finland. De blev en del av en maskinpark bestående av Atlas Copco-ovanjordsriggar inklusive SmartROC D65 och FlexiROC D65, och används redan med framgång.

Kevitsa-gruvan, som utvinner koppar, nickel, guld och platina, ägs av First Quantum Minerals och togs i drift 2012. För närvarande producerar anläggningen 20 000 ton koppar och 10 000 ton nickel årligen.
Pit Viper-riggarna är utan tvekan en imponerande syn. I stående borrningsläge når de 26 m höjd, och är 25 m långa i transportläge. Den enda konkurrenten i fråga om storlek utgörs av gruvans gigantiska grävmaskiner, som är de största i Europa.

Dessa riggar bemästrar enrörsborrning av 171–250 mm-spränghål till ett maximalt djup av 16,8 m. Vid Kevitsa används de vid DTH-borrning av 225 mm-hål till ett djup av ca 14 meter.

"De är robusta riggar som kommer att fungera utmärkt vid Kevitsa. Uppstarten lyckades bra, delarna anlände i tid och arbetet var mycket välplanerat av Atlas Copco"

David Haataja ,Förman på gruvan

Mycket avancerad och användarvänlig

David Haataja påpekar att kabelkontroll är en kritisk faktor när det handlar om eldriven utrustning, men att den är ”mycket avancerad och användarvänlig” på Pit Viper 270-serien. Kabeln manövreras med fjärrstyrning och håller sig tätt kring rullen, tillägger han.
Atlas Copco utbildade Kevitsas operatörer och servicepersonal, både med Pit Viper-simulatorer före riggarnas ankomst till gruvan och på själva riggarna.

"Vi är glada över att ha fått Pit Vipers till Kevitsa. Deras betydelse är avgörande för att nå stora produktionsvolymer. Eldrivna riggar sparar rejäla summor i jämförelse med de bränsledrivna, och miljöfördelarna är också viktiga."

Wyatt Buck ,Verksamhetschef, First Quantum Mining
Även bergborrningsverktyg från Atlas Copco Secoroc används i borrmaskinparken inklusive COPROD, som används av underleverantören E. Hartikainen Oy tillsammans med en FlexiROC D65. Service och underhåll sköts av Atlas Copcos team med sju tekniker. Förutom borraggregaten använder Kevitsa-gruvan även Atlas Copcos brytare, belysningsmaster, portabla generatorer och kompressorer.

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

Fler nyheter om detta ämne