Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Effektiv borrning för pålning

23 juni 2016

En ny brygga

Leixões hamn i Portugal var i behov av en ny brygga för att hantera 100 yachter, ett service- och mottagningsområde och en passagerarterminal. Pålningsarbetet för den nya bryggan har inneburit några tuffa utmaningar för projektet. Atlas Copco presenterade Symmetrix, ett jordborrningssystem med foderrör, som en lösning. Symmetrix erbjuder flera egenskaper: hög produktivitet, rak borrning i svåra formationer och borrning genom berggrund – egenskaper som lämpar sig väl för det här projektet.

Att bygga en brygga genom att installera pålar i berggrunden med hjälp av Symmetrix-system var en stor utmaning för det anlitade konsortiet. För att övervinna dessa utmaningar använde man Symmetrix DTH-system med stor diameter, vilket fungerade som en perfekt innovativ lösning.

Pålning i Leixões hamn

För den nya bryggan, med en total längd på 345 meter och olika bredder från 18 meter ner till 13 meter, krävdes 209 borrade pålar med ett mönster med 3–4 pålar per rad. Pålar med stålfoderrör med en utvändig diameter på 1 016 mm installerades. De borrades in i berggrunden och man avslutade genom att lägga till förstärkning och betong innanför höljet. För att konstruera den flytande plattformen borrades ytterligare 45 pålar med foderrrör med en diameter på 610 mm och 813 mm som fylldes med makadam. Pålarnas totala djup varierade mellan 33-41 meter genom vatten och berggrund av bland annat gnejs, granit, skiffer samt ett löst jordlager ovanpå en ojämn havsbotten.
Geotechnical

"Symmetrix behöver bara en pråm, medan vi behöver två för konventionell pålning. Vi kan borra fyra pålar på en 12-timmarsdag, jämfört med två pålar med konventionell pålningsteknik."

Mário Ferreira

Perna Longa, en framträdande pråm

När entreprenören borrade pålarna använde de pråmen ”Perna Longa”, som även var centret för alla aktiviteter på vattnet. Den var utrustad med en enorm kran och ett borrlod från Berminghammer, ett BHD 40-rotationshuvud, en QL200S-sänkborrhammare som används för att köra Symmetrix-system med borrning med omvänd spolningssträng och tre Atlas Copco XRHS-kompressorer. Denna kombination gjorde det möjligt att ha en sträng med en enkel passage på 45 meter när de borrade pålarna, vilket var enkelt med kranarmen. Påhöljena var utrustade med en ringkrona och foderrörssko på kajen, och deras ändar täpptes igen med uppblåsbara ballonger. De flottades sedan ut till Perna Longa, där de är hissades upp på plats med hjälp av inbyggda vinschar. Symmetrix-pilotborrkronan med en diameter på 1 016 mm och QL200S-hammaren sänktes sedan genom pålfoderröret, som justerades och positionerades med GPS.
Med Symmetrix behöver man endast en pråm, medan två behövs med konventionell pålningsteknik. Detta minskar den icke-produktiva tiden, en mycket viktig faktor vid borrning från en pråm, och bidrar i hög grad till den produktivitet som uppnås.

Använda Symmetrix för ökad produktivitet

Symmetrix pilotborrsystem används särskilt för det grundarbete som krävs när man borrar stenhylsor där man lämnar kvar foderrören i marken permanent. Detta pilotborrsystem har den viktiga fördelen att man inte behöver byta borrkrona för att borra hylsan under foderröret. För varje påle lämnade man kvar en ringkrona och en foderrörssko i hålet för att få högre produktivitet. I genomsnitt installerade man fyra pålar per 12 timmar.

För att slutföra jobbet efter installationen av pålarna byggde man bryggplattformen genom att installera förgjutna betongelement ovan pålarna. Det marina projektet Leixões avslutade i augusti 2011.

Kund
Companhia Portuguesa de Trabalhos Portuarios, CPTP

Utmaning

Att borra under vatten för att installera bryggpålarna.

Produkter
Pålningssystemet bestod av en Birminghammer, BHD 40-rotationshuvud, en QL200S-sänkborrhammare, ett Symmetrix-system med borrning med omvänd spolningssträng och tre Atlas Copco XRHS-kompressorer.

Fördelar
Genom att använda Symmetrix-system med stor diameter i Leixões hamn fick man följande fördelar:
• Snabb borrning genom okonsoliderad sprucken mark ner i den hårdaste berggrunden
• Inget byte av borrkrona för att borra hylsan under foderröret
• Tidsbesparing genom att installera fyra pålar per 12 timmar jämfört med två pålar med konventionella metoder
• Borra en meter på tolv minuter istället för på 60 minuter som vid användning av konventionella metoder
• En pråm medan man med konventionell pålning behöver två pråmar

Slutsats
Genom att borra med Symmetrix sparar man tid, sänker sina kostnader och gör ett jobb som man kan vara stolt över!

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

Fler nyheter om detta ämne