Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Excore visar vägen

10 juni 2016

I dagens borrbransch ....

Utmaningarna vad gäller prestandaförbättring och kostnadsbesparingar inom borrbranschen är större än någonsin. På arbetsplatsen är säkerhet mycket viktigt och alla verksamheter som vill förbli konkurrenskraftiga på dagens marknad behöver innovativa lösningar för att se till att projekt slutförs ekonomiskt och på utsatt tid.
Service de Forage Orbit Garant Drilling är ett av Kanadas största borrföretag. De tillhandahåller borrtjänster för både dagbrott och underjordsgruvor i Kanada samt internationellt, har 185 borriggar, med cirka 900 anställda och utbildar sin egen personal. Service de Forage Orbit Garant Drilling vände sig till Atlas Copco när de ville förbättra säkerheten och skära ned på stilleståndstiden. 

"De såg de problem de hade med den gamla tekniken och de tog fram en lösning."

- Jacques Proulx, Operations General Manager, Service de Orbit-Garant.
”Den största utmaningen är arbetskraft. Vi måste utbilda vår egen personal på grund av arbetskraftsbristen och den blomstrande branschen”, säger Jacques Proulx, Service de Orbit Garants Operation General Manager. Unga arbetare saknar ofta den praktiska erfarenhet som erfarna diamantborrare har och kan inte utföra reparationer på plats.
”Excore-produkter har gjort livet på jobbet lättare för alla. Även erfarna borrare, som ibland motsätter sig förändringar, är mycket nöjda. Den här produkten försinkar inte produktionen. Du rör dig hela tiden framåt”, säger en borrare. ”Den bakre delen behöver aldrig underhåll och dess konstruktion gör den mindre komplicerad att reparera. Den släpper aldrig när du borrar.” I både dagbrott och tillämpningar under jorden har Service de Forage Orbit Garant borrat mer än 12 000 meter utan att man har behövt göra några reparationer eller byta ut några delar. Den nya auto-säkra fångstanordningen är inte bara mycket säkrare utan även effektivare. Produkten har förenklat borrningsarbetet och gett ett företag som prioriterar säkerhet och sin personal sinnesro. ”Där Excore är just nu har jag inga säkerhetsproblem, ingenting. Och produktionen har ökat”, säger Ronald Thibault och noterar att nya borrare gynnas av att lära sig jobbet från början med säkra och lättunderhållna produkter. Jaques Proulx tillskriver framgången med Excore-produktsortimentet till Atlas Copcos förmåga att lyssna på och interagera med sina kunder. ”När de är nära kunden som de är med oss kommer de ofta till våra gruvor och de ställer frågor om hur de kan bli bättre”, säger han. Service de Forage Orbit Garant säger även att Excore-produkterna skyddar personalen, minskar kostnaden per borrad meter och sparar pengar åt kunderna genom att göra företaget mer konkurrenskraftigt när det gäller att vinna nya projekt. Daniel medger att det är en omfattade uppgift att introducera nya produkter i en maskinpark på 185 borrar. Men han säger att beslutet är ett proaktivt steg som kommer att hjälpa Service de Forage Orbit Garant att förbli konkurrenskraftigt på en fragmenterad marknad.

"Där Excore är just nu har jag inga säkerhetsproblem, ingenting. Och produktionen har ökat."

Ronald Thibault ,Service de Forage Orbit Garant

Fler nyheter om detta ämne

2016 Internationell Kundberättelse