Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Miljövänligt i Polen – optimerad brytning med SmartROC T35

28 januari 2016

GZD Siewierz-stenbrottet i södra Polen utrustas för smidigare produktion med en SmartROC T35 som har minskat ljudnivåer och energiförbrukning med hälften.
Dolomitstenbrotten i gruvområdet Brudzowice håller igång Polens industri. De tillhandahåller vägmaterial och makadam till byggsektorn, gödningsmaterial till jordbruket och glödskal till smältanläggningar för järn och stål.
Dolomit kan klassificeras som både en mineral och en sten, och grävs ut i södra delen av landet där även många koppar- och kolgruvor finns. Här, ca 35 km från staden Katowice i södra Polen, har en Atlas Copco SmartROC T35 körts vid stenbrottet GZD Siewierz. De är ute efter att öka produktiviteten vid spränghålsborrning, sänka kostnaden för utvinning och förbättra operatörernas arbetsmiljö.
SmartROC T35 in Poland
”Vi införde SmartROC T35 eftersom vi behövde göra stora besparingar i vår borrverksamhet. Jämfört med vår äldre utrustning kan vi minska driftskostnaderna med 50 procent”, säger Zbigniew Tomsia, vd för Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. som äger och driver stenbrottet. Han fortsätter: ”SmartROC T35 har skräddarsytts för våra behov. Den har moderna lösningar inklusive ljuddämpning, vilket var viktigt för oss för att förbättra arbetskomforten.” GZD Siewierz-stenbrottet har en årlig produktion som varierar från en miljon till 1,9 miljoner ton. Produktionskapaciteten kan nå 2,5 miljoner ton om efterfrågan är hög. Stenbrottet har sex utgrävningsnivåer med olika dolomittyper på varje nivå.

Miljöfinansiering

En avgörande faktor för företagets beslut att uppgradera maskinparken och investera i ”toppmodern utrustning”, som Tomsia beskriver det, var möjligheten att få finansiering för energieffektiv utrustning. ”Vi kunde visa för vår bank att SmartROC T35 kan ge en energibesparing på minst 20 %, vilket gynnar miljön”, säger han. ”Förhållandet mellan körning och meter är fenomenalt. Vi når en bränsleförbrukning på 0,38 liter per borrad meter eller 12,89 liter per timme.” Det motsvarar 50 % lägre bränslekostnader.
”En annan fördel är den webbaserade maskinövervakningen”, tillägger han. ”Vi kan utföra en fullständig analys och läsa av hur många hål som har borrats en viss dag, hur länge borraggregatet har varit i drift, körd sträcka och motortimmar.
SmartROC T35 in Poland
”Av miljöskäl har vi också installerat ett nytt dammuppsamlarsystem på borraggregatet”, tillägger Tomsia. Företaget har ett mångårigt samarbete med Atlas Copco som sträcker sig tillbaka till 1997 då det första ROC D7-borraggregatet köptes.
Nylanserade SmartROC T35 har autopositionering och stånghanteringssystem samt GPS. Den är utrustad med 45 mm borrstål och en 76 mm borrkrona. Riggen har ett borrsjunk på 1,52 m per minut på 10–14 m höga pallar med hålavstånd på 2 x 2,5 m.

Låg ljudnivå, hög komfort

Före köpet av SmartROC T35 besökte operatören Ireneusz Borówka ett stenbrott i Tjeckien för att utvärdera borraggregatets prestanda och komfort. ”Hytten är rymlig och de två multifunktionella styrspakarna är mycket användarvänliga” förklarar hans skiftespartner och andreoperatör Marek Borówka. ”Varje knapp har flera funktioner, vilket innebär att jag kan använda samma styrspak för att lägga till borrstål medans jag borrar och sedan växla till manöverdon.
”Luftkonditioneringen fungerar bra och är mycket effektiv när omgivningstemperaturen är hög och luften är fuktig, vilket förhindrar att riggens rutor immar igen. Dessutom har ljuddämpningssatsen minskat bullernivån med 50 % och gör borraggregatet bekvämt att arbeta med. Nu kan vi faktiskt föra ett samtal när vi står i närheten.”
Trots att 60–70 procent av stenbrottets dolomit blir makadam vid bygget av vägar och byggnader betonar Tomsia utmaningarna med säsongsmässig efterfrågan. Stenbrottet levererar för närvarande mer dolomit till kemiska fabriker och gödningsmedelstillverkare och förväntas leverera till stålindustrin denna vinter. ”Det innebär att en flexibel och billig produktion är mycket viktig”, säger han, ”och därför är det viktigt att öka effektiviteten. Nya SmartROC T35 hjälper oss att nå det målet.”
Epiroc drevs under namnet ”Atlas Copco” till den 1 januari 2018.

SmartROC T35 2016 Stenbrytning Internationell Riggar för ovanjordsborrning Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser