Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Ground support

Säkerhet med Swellex

Utmaningen

Att konstruera en relativt grund, stor tunnel under en vattenmassa i skifferberggrund genom att arbeta från mycket små arbetsplatser utan att påverka intilliggande flygplatsverksamhet.

"Vi valde Atlas Copcos bergbultar tack vare den enkla installationen och expanderingen, omedelbart stöd, mycket liten tidsfördröjning i produktionen och för att vi kan vara säkra på att bulten är helt expanderad och ger stöd. Dessutom kunde vi utnyttja den tillgängliga dragprovningsutrustningen och dra fördel av enastående produktsupport."

Joe Dimillo

Billy Bishop Toronto City

Projektet ligger i centrala Torontos hamn, 125 fot under jorden och 35 fot under Lake Ontario. Det ansluter flygplatsen på ön till fastlandet, vilket innebär att fotgängare enkelt kan ta sig till Billy Bishop Toronto City Airport. Idag finns en färja tillgänglig. Fotgängartunneln till Billy Bishop Toronto City Airport är unik då det är den enda tunneln som ansluter en ö till fastlandet med ett rullband. På fastlandssidan finns hissar och på ön väntar rulltrappor som leder servicen in i 2000-talet.

Billy Bishop Toronto City

Technicore Underground Inc. är baserat utanför Newmarket i Ontario. Det är ett familjeägt och familjedrivet företag som grundades 1997 av VD:n Tony DiMillo. Tonys son Joey DiMillo har lett projektet från markbrytningen med sekantpålar till betonggjutningen i tunneln som just nu borras. Sekantväggen stöddes av en kombination av stagförankringar och tvärslåar för både fastlands- och öschakten. Bergbultning och nät installerades enligt kraven på säkra arbetsförhållanden. Skiffret innehöll mycket lite kalksten. Styrkorna varierade från 80 till 100 MPa.
Atlas Copcos säljrepresentanter fanns till hands för att ge rekommendationer om håldiameter vid användning av Swellex-bultarna. Atlas Copcos personal gav utbildning på plats om installation av Swellex-bultar och drift av expanderingsarmar med både den luftdrivna pumpen PSP 300RDP och den hydrauliska Swellex-pumpen H1. I produkten ingick utbildning av Technicores personal i användning av vår dragprovningsutrustning för både PM12 och MN24 Swellex-bultar.
Grävning började från ytan med 15 m långa sekantpålar genom jordlagret ner i berggrunden för att stabilisera schaktöppningen. Flera rader av stagförankring installerades för de resterande 13 metrarnas schaktdjup, ned till ett totalt djup på 28 m på fastlandssidan.
Ground support
Tunnelns valvstöd är ett mycket unikt konstruktionskoncept som Technicore utvecklade för detta projekt. Med hjälp av dubbla fullortsborrningsmaskiner bestod tunnelns tak av sju förreglade horisontella sekanttunnlar som var 2 meter i diameter, och som borrats och fyllts med betong. Swellex 1,2 meter långa PM12-bultar installerades i tunnlarna för tillfälligt stöd innan sekanttunnlarna fylldes med cement.
För schaktets huvudsakliga undervägg krävdes en installation av 3,6 m långa PM12 Swellex-bultar. De dimensioner som krävdes för huvudtunneln var 11 meter i bredd, 7,3 meter i höjd och 183 meter i längd. När tunnelns profil hade grävts ut installerades fem rader med 3,6 m långa MN24 Swellex-bultar för markstöd.

"Vi valde Atlas Copcos bergbultar tack vare den enkla installationen och expanderingen, omedelbart stöd, mycket liten tidsfördröjning i produktionen och för att vi kan vara säkra på att bulten är helt expanderad och ger stöd. Dessutom kunde vi utnyttja den tillgängliga dragprovningsutrustningen och dra fördel av enastående produktsupport."

Joe Dimillo
Det krävs många partners för att slutföra ett sådant projekt. Technicore ansvarar för schaktutgrävningarna på fastlandet och på ön, utgrävningen av huvudtunneln, markstödet och konstruktionen av den slutliga betongstrukturen. Former och betong tillhandahålls av TecMix, som är en annan del av Technicore-koncernen.
PCL Construction Canada är den entreprenör som bygger hisschakten på fastlandet och rulltrapporna på ön. Forum finansierar detta projekt och Arup Tunnel Designers är de teknikkonsulter som är ansvariga för tunnelritningen. Tunneln är ett PC3-projekt och är designbyggd. Det är den enda tunneln som förbinder fastlandet med en ö med hjälp av ett rullband, vilket skapar ett bättre sätt att ta sig till och från flygplatsen på ön.
Atlas Copco är stolta över att medverka i detta banbrytande projekt och tillhandahåller säkra lösningar för hållbar utveckling.

Kund
Technicore Underground Inc., Newmarket, Ontario, Kanada.
Utmaning
Slutföra projektet utan att påverka den intilliggande flygplatsverksamheten.
Vår lösning
Atlas Copco rekommenderar borrutrustning (typ, kapacitet, borrsjunkning, konkurrensjämförelse).
Swellex-bultar PM12 × 1,2 m
Swellex-bultar MN24 × 3,6 m
Swellex-bultar PM12 × 3,6 m
SP 300 RDP, luftdriven pump H1 Hydraulisk Swellex-pump
Dragprovningsutrustning, Resultat/fördelar
Fördelar och resultat
• Mycket liten tidsfördröjning i produktionen (ingen injektering eller härdningstid)
• Enkel installation och expandering
• Tillgänglig dragprovningsutrustning
• Sinnesfrid (bulten är helt expanderad och ger stöd)
• Produktsupport/-tillgänglighet

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.