Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Bränsleprispressaren i Queensland

Gruventreprenören DDQ i Queensland, Australien, har kapat sina bränslekostnader dramatiskt sedan de utökade maskinparken med en ny Atlas Copco Pit Viper 235-rotationsrigg. Hemligheten ligger i kopplingen.
Pit Viper 235 at a customer site

Nigel De Veth, ägare av DDQ, är mycket nöjd med bränslebesparingarna och andra fördelar med Pit Viper 235.

Ungefär 75 000 dollar på tre månader. 1 000 liter varje dygn. En halv miljon dollar per år … det är vidden av de bränslebesparingar som det australiska gruvföretaget Deveth Drilling Queensland (DDQ) räknar hem efter köpet av ett nytt borraggregat till sin maskinpark.
DDQ utnyttjar den förstklassiga ekonomin hos Atlas Copcos rotationsrigg Pit Viper 235 – och besparingarna förs vidare till företagets klient, New Hope Corporation med kolgruvan New Acland.
Nigel De Veth, ägare och grundare av DDQ, berättar: ”Redan under de första tre månaderna sparade gruvan 75 000 AUD i bränslekostnader. Ändå var detta bara en försöksperiod när maskinen skulle fasas in i arbete. De potentiella besparingarna uppgår till drygt 1 000 liter per dygn, så det rör sig i storleksordningen om en halv miljon AUD om året.”
Den låga bränsleförbrukningen var en avgörande faktor bakom företagets beslut att köpa PV-235. De Veth tillägger: ”Vi uppnår nu runt 50 till 55 liter i timmen med riggen och den största bidragande faktorn är kompressorns våta kopplingsteknik.”
Tryckknappsekonomi
Den hydrauliskt manövrerade automatiska kopplingen (patentsökt) är en unik funktion hos denna hydrauliska toppmonterade körrigg som kan konfigureras för en mängd rotations- och DHT-borrningsåtgärder.
”Med PV-235 får du bara luft om du ber om luft. Om du behöver luft för borrning trycker du på knappen, så läggs kopplingen i och kompressorn går igång. Så kompressorn används bara när man själv önskar”, förklarar Nigel De Veth.
Han fortsätter: ”Atlas Cocpo har ersatt alla stång- och luftsmörjare osv. med elektriska pumpar så de är inte luftberoende. Ingenting på maskinen kräver luft utom borrkronan.”
DDQ arbetar vid den nya kolgruvan i New Acland sedan ca fyra år och införde PV-235 där i februari 2012. Företaget borrar huvudsakligen 229 mm-spränghål till ett djup av 50 m.
”Vårt bästa resultat hittills är närmare 1 200 borrade meter på 10 timmar och jag tror att mycket högre nivåer ligger och väntar”, berättar Nigel De Veth. ”Gubbarna har hunnit bli varma i kläderna och saker och ting börjar hända. Vi kan antagligen räkna med ytterligare 10 meter per timme med den här maskinen.”
The Pit Viper 235 drilling in the U.S.
Nyckeln till den effektiva driften av kompressorn och andra funktioner i den högteknologiska riggen är Atlas Copcos riggstyrsystem (RCS). Detta system underlättar också trådlös fjärrstyrd förflyttning, automatisk nivåreglering, automatisk borrning, fjärrstyrda rapporteringsfunktioner samt GPS-navigering.
Andra faktorer som stärker Nigel De Veths tillit till Pit Viper är möjligheten till enrörsborrning. ”Bara fördelen att kunna borra ett 12,2 m rent, ensamt hål med första stången har varit mycket fördelaktigt vid några av skotten mellan lagren”, berättar han. ”Det nya bräckningssystemet på maskinen är fantastiskt – det bästa vi någonsin har sett. Borrmaskinen är mycket snabbare och mer lättanvänd.”
Men det finns också en annan viktig fördel, fortsätter Nigel De Veth. ”Operatörerna blir inte trötta. Allt är enkelt och åtkomligt från sätet, så när man lämnar fordonet känner man sig fortfarande pigg och fräsch. Och det har stor effekt på nattskiftet.”
Utöver PV-235 består borrmaskinsflottan av två DM25-riggar, en DML HP och två större PV-275 som levererades 2013. Atlas Copco har levererat över ett dussin Pit Viper-riggar till kunder i Queensland, alla utrustade med det datoriserade RCS-styrsystemet.

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

2016 Internationell Kundberättelse