Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

La Herraduras guldhammare

La Herradura Penmont, ett dagbrott för guldutvinning i den nordliga delstaten Sonora nära gränsen mot USA, förbättrar sin produktivitet genom att kombinera uppgraderade borraggregat med nya bergborrningsverktyg.
La Herradura Penmont-gruvan, som samägs av Fresnillo plc och Newmont USA, har haft en framgångsrik guldutvinning sedan den öppnades 1996. Nuvarande produktion är ca 190 miljoner ton per år och kan till stor del tillskrivas produktiviteten hos DM 45 HP (högtrycks-)borraggregaten från Atlas Copco och, på senare tid, en övergång till de större DML HK. Nu genomför gruvan ytterligare förbättringar genom att introducera nya bergborrverktyg.
Mine Manager, La Herradura

Med tillit till varumärket: Gruvchef Jose Arturo Arredondo Morales.

Efter framgångsrika tester med två Atlas Copco QL 85, DTH (sänkborrhammare) med 216 mm-kronor, beslutade gruvan att övergå till de ”gyllene hamrarna” tillsammans med roterande borrmaskinsrör och tillbehör från Atlas Copco Thiessen.
Vid borrning i gnejs/kvarts/kvadrostatiskt berg, ökade DML-riggarna sin borrsjunkning med 15–20 procent tack vare hammaren. Enligt Carlos Alberto Torres Gamez, borrnings- och sprängningsansvarig för gruvan, ökade även livslängden på hammaren med 30 procent jämfört med tidigare utrustning. Som en bekräftelse på utrustningens prestanda ska kombinationen nu användas av La Herraduras entreprenör SECOPSA, en av Mexikos ledande entreprenörer inom dagbrottsbrytning, under hela processen. Enligt gruvchefen Jose Arturo Arredondo Morales ligger Fresnillos förtroende för Atlas Copcos varumärke till grund för La Herraduras framgångar. Han säger: ”Vi drar nytta av Atlas Copcos högkvalitativa produkter, support och engagemang.”
Större hål
DM45 performing  at La Herradura

Uppgraderade hål: Den större DML HK i förgrunden på bänken med DM45 HP.

Även om DM45 HP är kapabel att borra den önskade bänkhöjden på 8 m kunde gruvan genom sitt val av den större DML HP öka håldiametern till 216 mm.
Hålen borras i ett 5,5 m x 6,5 m-mönster till ett totalt djup av 9,2 m, inklusive 1,2 m underborrning.
En Atlas Copco ROC L8 (numera under beteckningen FlexiROC D60) används för att borra förspräckta hål med 140 mm diameter på dubbla bänkar med ett totaldjup av 16 m. Borrsjunkningsvärdet uppgår i snitt till 34 m per timme/rigg och den genomsnittliga produktionen är 28 hål eller 2 520 borrade meter per skift. Kvoten avfall/malm är 3:1, vilket gav 0,5 miljoner uns guld under 2011.
Dags för tillväxt
Gruvan har fem brott i drift och en ny sulfitbearbetningsanläggning är under uppförande för malm av bättre kvalitet, medan ett nytt underjordiskt område som kallas Centauro Bajo utvecklas under dagbrottet Centauro Alto. Dessutom kommer ytterligare ett dagbrott, Noche Buena, att tas i drift. Dagbrottet Centauro Alto har nu nått 250 m och beräknas uppnå 500 m om åtta år. Chefen för den underjordiska gruvan, Hector Contreras, berättar att underjordsarbeten kommer att fortsätta därifrån. ”Gruvan har ytterligare 15 års livslängd och prospekteringen fortsätter. Vi känner ännu inte till den verkliga omfattningen hos reserverna”,fortsätter han.
Utrustningen till utvecklingsprocessen anlände i april 2012. Den inkluderade två Atlas Copco Boomer S1 D-ortdrivningsriggar, en Atlas Copco Boltec-bergbultningsrigg och tre Atlas Copco Scooptram ST1030 för underjordsdrift. Gruvan har även en Atlas Copco Robbins 73RH stigortsborrmaskin.

Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

2016 Internationell Kundberättelse