Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Dags att utvecklas

Ökad mekanisering med Atlas Copco PowerROC D45

Eftersom arbetskraftskostnaderna fortsätter att stiga och säkerhetsföreskrifterna blir allt mer krävande hanterar stenbrottsföretagen utmaningarna genom ökad mekanisering.
Shandong Xuwang Mining CO., LTD, baserat i Zibo Shangdong i Kina, fokuserar på produktion och försäljning av makadam och grus och är ett typiskt exempel. Företagets tidigare borrmaskinpark bestod inledningsvis av enkla ramborrar som senare utvecklades till semihydrauliska riggar. Sedan, när bolaget bestämde sig för att samarbeta med borrentreprenören Shandong Yichang Resource Recycling and Utilizing Development Co., LTD, började man använda två Atlas Copco PowerROC D45-riggar på platsen. Beslutet föregicks av en analys av stenbrottets status och driftskostnader.

Zibo Shangdong-stenbrottet har en komplicerad geologisk struktur som består av extremt sprucket berg vars hårdhet sträcker sig från mjukt till medelhårt. Därför ansågs en sänkborrhammare med PowerROC D45-riggen för ovanjordsborrning vara den lämpligaste riggen för tillämpningen.
Sedan de två PowerROC D45-riggarna togs i bruk i juli 2015 har de mer än levt upp till förväntningarna. Jämfört med stenbrottets tidigare semihydrauliska utrustning har de gett enastående resultat vad gäller tillförlitlighet, produktivitet och bränsleeffektivitet.

Vid borrning med 115 mm håldiameter når riggarna ett genomsnittligt borrsjunk på 28 m/h, samtidigt som bränsleförbrukningen är ca 32 l/h.

”Vi har använt alla gamla borrmaskiner såsom ramborrar och semihydrauliska borrmaskiner, och nu använder vi PowerROC D45”, säger Guangxu Xu, platschef på Xuwang. ”Tidigare behövdes fyra operatörer per ramborr och två operatörer per semihydraulisk borrmaskin. Nu, med PowerROC D45, behövs endast en operatör per rigg, vilket har minskat våra arbetskostnader avsevärt.”

”Dessutom innebär färre operatörer färre risker, särskilt med tanke på att personalens säkerhet börjar bli en viktig standard i branschen”.

PowerROC D45-riggarna används för dygnet runt (3 skift per dag, 8 timmar per skift) och stoppas endast för planerat underhåll. Detta ställer höga krav på maskinernas tillgänglighet.

”Varje maskin har varit igång i cirka 1 000 motortimmar och hittills har vi inte haft några stora problem”, säger Yuxi Zhang, projektledare för Yichang. ”Om vi har ett problem som vi tror kan påverka produktionen räcker ett enkelt telefonsamtal för att lösa problemet.”

Zhang säger att han särskilt uppskattar den låga felfrekvensen hos PowerROC 45 och dess mångsidighet. ”Dessutom kan mycket tid sparas eftersom maskinerna enkelt kan förflyttas från en plats till en annan och vi inte längre behöver hantera rören manuellt. Tillsammans har dessa faktorer avsevärt förbättrat vår effektivitet samt säkerheten på arbetsplatsen.”

Han pekar på företagets tidigare maskinpark som har pensionerats, och tillägger: ”Som du kan se har de gamla riggarna nästan stått stilla sedan vi började använda de två PowerROC D45-riggarna.”

Sammanfattningsvis lyfter Guangxu Xu fram att miljöskyddet är en annan viktig fråga som för närvarande har hög prioritet i stenbrottsindustrin. ”Den gamla borrmetoden skapade för mycket luftföroreningar, men nu, om vi tittar på arbetsplatsen, kan vi se att dammet effektivt har minskat”, säger han.

”Denna förbättring är inte bara märkbar för miljön utan även för våra operatörer. De sitter i hytten och manövrerar spakar och knappar för rörbyte, borrning och förflyttning utan att utsättas för damm. En nöjd och frisk operatör är vår största tillgång!”

Dagbrott och stenbrott 2016 Internationell Riggar för ovanjordsborrning Kundberättelse

Fler nyheter om detta ämne