Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Trucking to the future

Större är bättre: Dessa 60 tons Minetruck MT6020 har ökat både kapaciteten och produktiviteten i Aljustrel-gruvans transporter.

Med truck till framtiden

13 juni 2016

Den portugisiska koppar- och zinkgruvan Aljustrel är åter i verksamhet och på väg att bli en producent av världsklass. En strategi för att successivt öka kapaciteten och effektiviteten hos deras maskinpark av transportörer har visat sig bli en nyckelfaktor i gruvans nyvunna framgång.
Efter att produktionen fördubblats från 1,2 ton år 2012 till 2,4 ton under 2015 verkar koppar- och zinkgruvan Aljustrel vara på god väg mot en ljusare framtid.

Gruvan stängdes på grund av den globala ekonomiska nedgången, men den nuvarande ägaren Almina Aljustrel har helt klart gett den nytt liv och en ny ledningsstrategi.

En av anledningarna till den senare tidens produktionsökning var ett starkt fokus på effektivitet i transportsystemet tillsammans med beslutet om att byta från 40-tons till 60-tons truckar, med början 2015 genom fyra Atlas Copco Minetruck MT6020-fordon. Dessa truckar, som transporterar malmen från bergrummen till krosstationer under jord, har inte bara bidragit till att öka kapaciteten men även till att minska trafikstockningarna i rampen.

Erfarenheten har nu lett till köp av ytterligare tre Minetruck MT6020 som kompletterar den maskinpark som bär upp Aljustrels framtida utveckling.

Ökad effektivitet

Joaquim Barreiros, Production Manager på EPDM, ägarens systerbolag som ansvarar för utrustning och underhåll, förklarar transportstrategins betydelse för produktionsplaneringen.

”Vårt mål är att minska den totala storleken på maskinparken genom att öka kapaciteten hos de enskilda truckarna och samtidigt öka vår produktion genom att få fler returresor per skift”, säger han.

”Minetruck MT6020 lämpar sig väl för detta ändamål. Den är större och snabbare, och gör det möjligt för oss att successivt fasa ut våra 40-tonsfordon.”

Det finns två huvudsakliga malmkroppar på platsen, Moinho och Feitais, sammanlänkade med en 4 km lång transporttunnel. Båda sektionerna används i produktionen med bench-and-fill-metoden med borriggarna Boomer och Simba från Atlas Copco.

Boomer-riggar används för tillfartorter, 5 × 5 m från rampen, medan Simba-riggar används för produktionsborrning.


Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

Dieseltruckar 2016