Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Det franska företaget SO.CA.L investerade i SpeedROC 2F

SO.CA.L är ett dotterbolag till Carrières du Boulonnais-gruppen och har byggts upp och utvecklats i fyra generationer

Räckvidd innebär produktivitet i ett DSI-stenbrott.
Företaget har sin bas i västra Frankrike nära Saint-Malo och deras huvudsakliga verksamhet är utvinning av byggnadssten, industriell bearbetning och partnertjänster. Företaget har mer än 40 års erfarenhet och deras granit finns över hela världen. SO.CA.L driver två granitbrott, speciellt för byggnadsstensproduktion, som representerar 85 % av dess totala intäkter. SO.CA.L:s båda arbetsplatser utgör 30 hektar stenbrott, varav 8 är i drift. Den årliga produktionen uppgår till 6 till 7 000 m3 per år, med två färger på graniten. För att uppnå sina produktionsvolymer, som har multiplicerats med fem på 25 år, är arbetsplatserna utrustade med sex hydrauliska borraggregat, sex lastskopor, fyra lastare och flera dumprar.
Trettiotvå erfarna anställda, inklusive ett tjugotal i stenbrottet, säkerställer denna produktion. Lanhélin har varit i drift sedan runt 1880 och levererar en av de mest berömda franska graniterna. SpeedROC 2F från Atlas Copco ersatte den eldrivna Zoomrail som var placerad mellan de två stenbrotten – SO.CA.L och Centravenir. SpeedROC 2F är perfekt för DSI-stenbrott och är utrustad med två väl beprövade hydrauliska bergborrmaskiner. Det garanterar snabb och intuitiv positionering och höghastighetsborrning, vilket ger en imponerande produktivitetsökning. 360° vridbar bomsvängning sparar tid, både för positionering och transport. Utformningen av SpeedROC 2F, en fyrhjulsdriven rigg, gör den till en stabil partner för snabb och jämn rörelse, även vid svår terräng. Den lämpar sig både för vertikal och horisontell borrning.

För ännu säkrare borrning har den fyra stödben som säkerställer maskinens stabilitet även när hela dess kapacitet utnyttjas. Företaget SO.CA.L är mycket nöjda med sin investering som ger dem möjlighet att optimera sin borrning.
Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

Stenbrottsindustrin Dimension stone 2017 Internationell SpeedROC 2F Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse

Relaterade berättelser