Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Gramazini ökar produktiviteten

SpeedROC 2FA och SpeedCut gjorde skillnad

Brasilien är en av de största aktörerna inom utvinning och bearbetning av byggnadssten, enligt statistik från Sindirochas (lokalt syndikat för gruvindustrin). Byggnadssten utgör över 1,5 miljarder USD med granit, kvartsit och marmor per år. En avgörande faktor för prestationen är en intensiv modernisering av alla maskiner för bearbetning och utvinning i landet.

Ett viktigt exempel är ett företag som heter Gramazini, en del av Thomazini Group och bland topp 5 av de nationella tillverkarna, som fick fantastiska resultat tack vare Atlas Copcos innovativa tekniker: SpeedCut 100 och SpeedROC 2FA.
Med Atlas Copcos diamantvajerkapmaskin SpeedCut ökade Gramazini sin produktivitet med 35 %. SpeedCut är den snabbaste maskinen i sitt slag och gör det möjligt att skära i hastigheter på upp till 45 m2/h. Ett patenterat vajerspänningssystem kombinerar hög skärhastighet och låg vajerförbrukning (livslängden förlängs upp till 40 %).

Viktiga arbetsparametrar såsom skärtid, vajerprestanda och felkodslistor laddas enkelt ned på en vanlig dator. Gramazini har också uppnått högre produktivitet och lägre driftskostnader med ett nytt ovanjordsborraggregat, SpeedROC 2FA, speciellt utvecklat för byggnadsstensindustrin.

SpeedROC 2FA är ett självförsörjande borrtillbehör, lämpligt för grävmaskiner med en arbetsvikt mellan 24 och 30 ton, och med en luftkompressor på 8 bar (116 psi). Den är utrustad med två hydrauliska bergborrmaskiner och är lämpad för borrning i vågräta och lutande ytor som är svåra att komma åt. Den har ett 360 graders täckningsområde, lång bomräckvidd, flexibel borrningskapacitet, snabb positionering och hög förflyttningsstabilitet. Alla aktiviteter kan utföras med radiostyrning (RRC).


SpeedROC 2FA är utformad för att vara kompatibel med brasilianska lagar, med ett vatteninsprutningssystem, som matas av en 400 liters tank och säkerställer hög autonomi och arbetssäkerhet.

"Båda dessa lösningar är baserade på Atlas Copcos viktigaste strategiska värderingar: Säkerhet, Ergonomi, Miljövänlig och Hållbar produktivitet. Det gör dessa maskiner till viktiga investeringar för dem som vill ha den snabbaste avkastningen på investeringen och bästa möjliga kostnadseffektivitet, samt en säker och hållbar drift."

Daniel Correa ,Product Manager på Atlas Copcos avdelning Surface and Exploration Drilling
Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

Stenbrottsindustrin Dimension stone 2017 Internationell SpeedROC 2FA SpeedCut 75 SpeedCut 100 Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning SpeedROC 2F