Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Ett provningslaboratorium för höghöjdslyftar som ska byggas i en finsk kalkgruva

24 maj 2019

Lyfttillverkaren Kone Oyj genomför schaktningsarbete vid Tytyri kalkgruva för att anlägga ett provningslaboratorium. Tytyri kalkgruva finns i Lohja i södra Finland.
Testschaktet grävs ut för testning av lyftar avsedda för medelhöga byggnader och höghus. Schaktets sidomått är 10 x 10 meter, och det sträcker sig från marknivå till ett djup på mer än 100 meter. Projektets totala varaktighet är från juli 2014 till oktober 2015, då ungefär totalt 34 000 meter kommer att borras. Entreprenören för projektet är Lemminkäinen Infra Oy.

I starten av arbetet grävdes ett pilothål på cirka två meter i diameter ut i riktning uppåt med hjälp av Alimak-metoden. Med denna metod löper stigortshissen längs en tandad skena monterad i schaktets vägg. Lyften har en täckt arbetsplattform och borrningen utförs med en handmanövrerad maskin.
När pilothålet var färdigt inleddes expansionen av schaktet uppifrån och neråt. Två borraggregat användes, varav det ena var FlexiROC T20 R utrustat med en COP 1140-bergborrmaskin. Totalt 19 645 millimeters hål kommer att borras i ett enda spränghålsmönster och bulthålen kommer också att borras i väggen. Riggen använder SR 28-borrör. Efter att ha slutfört spränghålsmönstren lyfts borraggregaten upp. Sprängning utförs och efter att ha rensat schaktet från stenar sänks borraggregaten ned i schaktet igen för nästa runda.
En borrningsrunda tar ca 16 timmar och det sker två, tre och ibland fyra sprängningar i veckan. Sänkschaktsarbetet genomförs cirka tre meter i taget. Eftersom det finns en tunnel under schaktet kan borraggregaten inte nå botten på schaktet, då riskerar tunneln att störta in. Istället kommer den sista delen att borras nedifrån och upp med hjälp av långhålsborraggregat.
FlexiROC T20 R är den näst minsta medlemmen av Atlas Copco-familjen av borraggregat. Den finns också med kort matning, vilket passar särskilt bra för borrning i små och trånga utrymmen. Riggen har ett hålområde på 38–64 mm och har fullständig fjärrstyrning.
Epiroc drevs fram till 1 januari 2018 under varumärket ”Atlas Copco”.

Anläggning Internationell Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning Kundberättelse FlexiROC T20 R 2017

Relaterade berättelser