Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

5G utvecklar gruvdriften

En förutsättning för digitalisering och den fjärde industriella revolutionen är en tillförlitlig och högpresterande trådlös teknik. 4G- och 5G-tekniken kombinerar Ericssons expertis inom anslutbarhet med Epirocs erfarenhet av gruvbrytning och möjliggör en smart, säker och smidig framtid för gruvdriften. 

En grundsten i framtidens gruvverksamhet

Gruvföretag introducerar i snabb takt nya verktyg och tillämpningar som telemetri, trådlösa givare och fjärrdrift för att förbättra säkerheten, höja produktiviteten och öka de finansiella resultaten. Den här trenden beror till stor del på framgångsrik integrering av automatisering och datautbyte, vilket i sin tur kräver tillförlitliga anslutningar. 2018 undertecknade Epiroc ett samarbetsavtal med den globala kommunikationsteknikleverantören Ericsson. Både Epiroc och Ericsson har en historia av samarbete och gemensam utveckling tillsammans med andra branschledare. I det här avtalet satte Epiroc och Ericsson upp målet att tillsammans hjälpa gruvföretag att uppnå optimal trådlös anslutning i sin verksamhet genom standardiserad teknik för 4G/LTE (Long Term Evolution) och 5G/NR (New Radio).

5G-teknik

Jämfört med andra trådlösa lösningar har 5G och den redan allmänt tillgängliga 4G-tekniken bättre täckning, högre tillförlitlighet och bättre säkerhet, vilka alla är viktiga funktioner när maskiner befinner sig inom samma område och delar information. För att kunna hantera utbytet av data mellan flera enheter samtidigt kan en lösning som den här hantera enorma mängder data med garanterad nätverkskvalitet. Det ger också fördelar för personal som arbetar under jord. De kan själva använda det trådlösa nätverket utan negativ inverkan på säkerhetsfunktioner eller maskinprestanda som körs på samma nätverk. Detta förbättrar både effektiviteten och personalens arbetsmiljö. Funktionerna i ett 5G-nätverk är en stegändring jämfört med 4G. 5G-datahastigheter är 10 till 100 gånger snabbare än 4G. Men ännu viktigare är att 5G ger mycket lägre latens – nästan ned till äkta realtid. Det innebär att anslutna apparater kan kommunicera snabbare med varandra än vad våra kroppar lägger märke till – vilket revolutionerar branscher över hela världen

Ett 5G-nätverk inom gruvverksamhet ger:

o   högre kapacitet, hastighet och tillförlitlighet

o   förmågan att styra enheter med extremt korta svarstider

o   möjlighet att ansluta många olika enheter och tjänster samtidigt

 

Epiroc och 5G

Ericsson har skapat ett lokalt nätverk med 5G-teknik i Epirocs testgruva i Kvarntorp i Sverige. Nätverket används för telematik och fjärrdrift. Testgruvan är en av innovationsarenorna för Epirocs utveckling av lösningar för automatisering, informationshantering och interoperabilitet. Den nya nätverkstypen installerades redan 2016 och uppgraderas kontinuerligt för att fortsätta driva på utvecklingen av morgondagens gruvdriftslösningar.

Underjordiskt bergsschakt Internationell 2019 Kundberättelse