Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

En banbrytande innovation som möjliggör ett paradigmskifte i underjordisk positionsbestämning.

Möjligheten att positionsbestämma tillgångar är en grundläggande hörnsten för framgångsrik gruvbrytning. För många användningsområden i underjordsgruvdrift i hårt berg är en noggrannhet på 50–100 meter helt tillfredsställande för positionsbestämning. Detta har uppnåtts på flera olika sätt genom åren.

Det gamla sättet att lösa problemet har varit att använda olika egenutvecklade, (icke-standardiserade), tekniker från vissa företag. Problemet med detta var inlåsningseffekten eftersom lösningarna var egenutvecklade. Enheter och lösningar kunde endast köpas från den specifika leverantören. En annan nackdel var att det vanligen innebar höga kostnader och låga prestanda.

 

Senare öppnades marknaden upp genom lanseringen av standardiserade lösningar som Wifi eller LTE, vilket gjorde att enheter och lösningar från olika leverantörer kunde samexistera i samma infrastruktur och möjliggöra ett sunt ekosystem. Nu kan en noggrannhet för positionsbestämning som är tillräcklig för de flesta tillämpningar uppnås genom helt vanliga produkter, utan inlåsningseffekter och med en positiv inverkan på förhållandet mellan pris och prestanda.

 

Det har dock inte varit möjligt att uppnå den noggrannhet för positionsbestämning som krävs för mer sofistikerade användningsområden, till exempel navigering i fordon, trafikhantering osv., med hjälp av dessa standardiserade tekniker. Istället har specialiserade och ganska kostsamma tilläggstekniker (baserade på flygtidsteknik) varit den enda tillgängliga lösningen för dessa användningsfall. 

 

För ännu mer avancerade användningsfall – t.ex. självstyrande fordon – där det krävs ultrahög noggrannhet, är LIDAR eller liknande det enda alternativet. De här lösningarna är extremt noggranna men också extremt dyra.

Mobilaris learnings

En av de viktigaste hörnstenarna i Mobilaris lösningar är att vi är teknikoberoende. Våra lösningar fungerar med alla tillgängliga teknikkombinationer. På så sätt får våra kunder mest valuta för pengarna. Vi har möjliggjort ett flertal användningsfall baserat på såväl standardiserad som egenutvecklad teknik.

 

Men i takt med att underjordiska gruvor blir allt mer digitaliserade och att digitaliseringen har accepterats som ett medel för ökad produktivitet och säkerhet, ökar behovet av mer avancerade användningsområden – till exempel navigering i fordon, materialhantering och trafikhantering. Hittills har den enda gångbara radiotekniken som skulle kunna användas för sådana tillämpningar varit antingen UWB (Ultra-Wide-Band), eller annan teknik baserad på mätningar av flygtid (Time of flight, TOF) eller ankomsttid (Time of Arrival, TOA). Det som har begränsat dessa tillämpningar något är den extra kostnaden för att lägga till en sekundär poitionsbestämningsinfrastruktur utöver den grundläggande basinfrastrukturen (Wifi eller LTE).

 

Som en lösning på det här problemet, och med målet att göra positionsbestämning med hög precision tillgängligt till en mycket lägre kostnad, har Mobilaris fokuserat på den här utmaningen i några år nu, och vi är mycket glada att kunna presentera vår senaste innovation för gruvindustrin – den unika och banbrytande positionsbestämningsalgoritmen Mobilaris Hybrid Positioning™ (patentansökan under behandling).

 

Den här unika innovationen är baserad på banbrytande givarfusion, artificiell intelligens och avancerad matematik och möjliggör självständig poitionsbestämning av ett fordon med 5–10 meters noggrannhet utan någon särskild infrastruktur för poitionsbestämning. Den kräver ingen specialiserad eller kostsam maskinvara och är utformad för att köras på en vanlig Android-surfplatta.

Vår egen erfarenhet i kombination med kundernas berättelser gör oss helt övertygade om att den här nya banbrytande innovationen kommer att förändra gruvbrytningen dramatiskt. Med hjälp av Mobilaris Hybrid Positioning™-tekniken fungerar Mobilaris Onboard™-datorplattan precis som en GPS-aktiverad bilnavigator under marken. Nu kan vem som helst navigera till en plats eller till en rörlig tillgång utan specifika kunskaper om gruvan.

 

När en nätverksanslutning är tillgänglig skickas fordonets exakta läge till Mobilaris Mining Intelligence™-systemet så att alla andra kan se den. Detta öppnar upp för ännu mer avancerade användningsområden – till exempel trafikmedvetenhet för optimering av trafiken i gruvan, eller sofistikerade analyser baserade på exakt poitionsbestämning, såsom hantering av materialflöden osv.

0:00
|
Progress: 0%

Underjordiskt bergsschakt Internationell 2019 Kundberättelse