Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Öka effektiviteten i maskinparken med My Epiroc

My Epiroc är en ny lösning för gruvindustrin och infrastrukturbranschen. Den nya plattformen har funktioner som gör att man kan förbättra maskinparkens effektivitet och säkerhet. Epiroc Sveriges kunder har gått i bräschen för utvecklingen. I den här intervjun ger Björn Axelsson, Business Line Manager på Epiroc Sweden sin syn på processen, plattformen och den stora potentialen.
Business Line Manager My Epiroc

Beskriv My Epiroc med en mening!

My Epiroc är en portal där kunder kan hantera sin maskinpark, registrera och spåra ärenden, få åtkomst till Shop Online, DocMine och mycket mer ...

 

Hur kommer plattformen göra skillnad för din verksamhet?

My Epiroc kommer att göra skillnad för oss när det gäller att vara proaktiva inom vår serviceverksamhet och den kommer att fungera som en ingång till ökad kundnöjdhet – genom snabbare och mer professionell kundservice i alla delar av organisationen.

 

Förklara processen vad gäller utvecklingen av My Epiroc:

I My Epirocs olika utvecklingssteg har olika intressenter i våra referenskunders organisationer varit inblandade. I datainsamlings- och designstadiet hölls diskussionerna med centrala intressenter, som maskinparksansvariga och företagsägare.  När testversionen lanserades gick processen vidare till att samla in återkoppling från slutanvändare, som operatörer och underhållspersonal inom våra kunders organisationer. Den återkoppling som togs emot har sedan beaktats och tagits med i projektets planeringsprocess och sedan implementerats.

 

Vad skiljer My Epiroc från verktyg vi har haft tidigare?

För det första kommer My Epiroc att erbjuda våra kunder total insyn i problem och felrapporter som har registrerats för deras utrustning. Om maskinen är ansluten till vår telematiklösning Certiq skapas felrapporterna automatiskt för kunden när problemen uppstår. För det andra registreras felet antingen manuellt av operatören eller automatiskt av Certiq – kundens maskinparksansvarige har total insyn i vad som händer med utrustningen och kan vidta åtgärder i enlighet med detta. När så behövs kan felet eskaleras till oss på Epiroc för vidare analys och korrigerande support, vilket gör att vi kan skapa struktur och effektivitet. Det ger oss också mer tid att fokusera på våra kärnaktiviteter och därigenom öka kundnöjdheten och affärsresultaten.

 

Vilken är den största fördelen med My Epiroc?

Den transparens och enkelhet som skapas genom att möjliggöra informationsöversikt samt smidigare informationsflöde ... och det ser verkligen proffsigt ut!

 

Vilken utvecklingspotential ser du med verktyget?

Den aktuella utvecklingen har redan tagit ett stort steg framåt för vår dagliga verksamhet inom försäljning och kundservice. Men jag skulle säga att hela potentialen har förverkligats först när My Epiroc integreras med ett affärssystem som omfattar planeringsverktyg för serviceverksamhet på alla arbetsplatser i kombination med kompetensmatriser, teknikerprofiler etc. Det vill säga när en kund kan registrera ett ärende eller göra en beställning som enkelt kan överföras till vårt affärssystem, vi får informationen från kunden eller Certiq, en uppgift skickas till vår tekniker som slutför den, rapporterar detta och slutligen fakturerar vi det – allt kommer att hamna i My Epiroc-portalen. Smidigt, transparent, proffsigt! 

 

 

Gruv- och bergbrytning, servicedivisionen Internationell 2019 Kundberättelse